1.5.1 Narození podle věku matky, vitality a pohlaví

Narození
Rok Celkem Z toho živě
chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem
–14 0 0 0 0 0 0
15–19 48 43 91 47 43 90
20–24 191 172 363 191 172 363
25–29 583 612 1 195 582 611 1 193
30–34 920 884 1 804 915 882 1 797
35–39 465 420 885 464 419 883
40–44 50 45 95 49 45 94
45–49 2 4 6 2 4 6
50 + 1 0 1 1 0 1
Celkem 2 260 2 180 4 440 2 251 2 176 4 427
Průměrný věk 30,48 30,46 30,47 30,48 30,46 30,47
V přepočtu na 1 000 žen podle věku
Rok Celkem Z toho živě
chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem
–14 0 0 0 0 0 0
15–19 6,9 6,1 13 6,7 6,1 12,9
20–24 18,6 16,8 35,4 18,6 16,8 35,4
25–29 44 46,2 90,2 43,9 46,1 90
30–34 60,6 58,2 118,8 60,3 58,1 118,3
35–39 28,3 25,6 53,9 28,3 25,5 53,8
40–44 3,8 3,4 7,2 3,7 3,4 7,1
45–49 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5
50 + 0 0 0 0 0 0
Celkem 11,6 11,2 22,7 11,5 11,1 22,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)