1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví a příčiny úmrtí

Kód MKN10 Název kapitoly, diagnózy Chlapci Dívky Celkem
A00–B99 I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0
J00–J99 X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 1
J12–J18 z toho: zánět plic 0 0 0
K00–K93 XI. Nemoci trávicí soustavy 0 1 1
P00–P96 XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 5 9
P02 z toho: postižení plodu a novorozence komplikacemi lůžka, pupečníku a blan 0 0 0
P05 pomalý růst a podvýživa plodu 0 0 0
P07 poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností, NJ 1 4 5
P03, P10–P15 postižení jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu a poranění za porodu 0 0 0
P20–P28 respirační poruchy specifické pro perinatální období 0 1 1
P50–P61 krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence 1 0 1
Q00–Q99 XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 3 5
Q00 z toho: anencephalie a podobné vrozené vady 0 0 0
Q05 rozštěp páteře–spina bifida 0 0 0
Q01–Q04, Q06–Q07 jiné vrozené vady nervové soustavy 0 1 1
Q20–Q28 vrozené vady oběhové soustavy 0 1 1
Q30–Q34 vrozené vady dýchací soustavy 0 0 0
Q38–Q45 jiné vrozené vady trávicí soustavy 0 0 0
Q50–Q56, Q60–Q64 vrozené vady pohlavních orgánů a močové soustavy 0 1 1
V01–Y98 XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (= XIX. Poranění a otravy) 0 0 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)