1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

Kapitola MKN-10 Muži Ženy Celkem
absolutně na 100 000 obyvatel standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 000 obyvatel standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 000 obyvatel standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 27 14,9 23,5 27 13,8 13 54 14,3 16,3
II. Novotvary 545 300,2 365 473 242,2 215,2 1 018 270,2 273,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 4,4 6,8 6 3,1 2,8 14 3,7 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 51 28,1 37,6 74 37,9 34,2 125 33,2 37,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 8,8 14,4 34 17,4 15,1 50 13,3 14,7
VI. Nemoci nervové soustavy 49 27 37,9 47 24,1 21 96 25,5 27,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 1 0,5 0,5 1 0,3 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 771 424,7 602 958 490,6 433,1 1 729 458,8 503,6
X. Nemoci dýchací soustavy 98 54 73,4 105 53,8 46,8 203 53,9 56,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 87 47,9 54,5 70 35,8 32 157 41,7 42,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 2,8 3,3 6 3,1 2,3 11 2,9 2,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 1,7 1,9 3 1,5 1,2 6 1,6 1,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 28 15,4 18,9 22 11,3 9,5 50 13,3 13,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 2,2 1,8 5 2,6 2,4 9 2,4 2,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 3 1,7 1,4 4 2 1,9 7 1,9 1,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29 16 18,4 12 6,1 5,6 41 10,9 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 139 76,6 89,2 67 34,3 29,9 206 54,7 55,8
Celkem 1 863 1 026,2 1 350,0 1 914 980,2 866,6 3 777 1 002,3 1 063,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)