1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Věková skupina muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
0 153 275,3 110 208,3 263 242,7
1–4 32 13,8 33 14,9 65 14,3
5–9 29 10,1 24 8,7 53 9,4
10–14 27 11,3 13 5,8 40 8,6
15–19 126 52,2 39 17 165 35
20–24 216 66,6 67 21,6 283 44,6
25–29 264 73,4 95 27,8 359 51,2
30–34 340 86,5 125 33,8 465 61
35–39 547 115,1 247 54,8 794 85,8
40–44 818 195,6 349 88,3 1 167 143,5
45–49 1 206 338,8 566 166,5 1 772 254,7
50–54 1 827 551,2 833 257,1 2 660 405,9
55–59 3 279 958,4 1 520 431,3 4 799 691
60–64 5 609 1 611,6 2 673 703,3 8 282 1 137,4
65–69 7 653 2 512,1 4 109 1 143,2 11 762 1 771,2
70–74 7 291 3 593,8 4 907 1 855,4 12 198 2 610,0
75–79 6 879 5 655,3 6 162 3 341,5 13 041 4 261,1
80–84 7 879 9 320,8 9 909 6 503,0 17 788 7 508,5
85–89 6 252 15 903,1 11 393 12 602,0 17 645 13 602,5
90–94 2 927 27 024,3 7 330 22 293,9 10 257 23 466,0
95+ 386 36 108,5 1 421 35 596,2 1 807 35 704,4
Celkem 53 740 1 039,6 51 925 969,5 105 665 1 004,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)