1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

Věková skupina muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
0 8 356,8 11 525,1 19 438,1
1–4 2 23,5 1 12,1 3 17,9
5–9 0 0 1 10,9 1 5,4
10–14 1 13,8 1 14,4 2 14,1
15–19 1 14,2 1 14,3 2 14,3
20–24 9 85,7 1 9,8 10 48,2
25–29 6 43 4 30,2 10 36,8
30–34 15 94,1 2 13,2 17 54,6
35–39 14 80,9 9 54,8 23 68,2
40–44 24 174,7 10 75,8 34 126,2
45–49 40 335,8 23 195,1 63 265,8
50–54 56 502,7 28 239,5 84 368
55–59 104 890,9 53 415,2 157 642,4
60–64 144 1 271,6 82 615,7 226 917,1
65–69 223 2 164,0 148 1 083,5 371 1 548,2
70–74 245 3 001,7 164 1 548,6 409 2 181,1
75–79 226 4 632,1 190 2 610,6 416 3 421,9
80–84 295 8 224,1 343 5 382,9 638 6 406,3
85–89 293 15 041,1 459 11 036,3 752 12 313,7
90–94 144 23 606,6 311 18 326,5 455 19 722,6
95+ 13 22 413,8 72 31 858,4 85 29 929,6
Celkem 1 863 1 026,2 1 914 980,2 3 777 1 002,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)