1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

Zaměstnaní v tis.
Celkem
Území Celkem Podle odvětví CZ-NACE
Zemědělství, lesnictví a rybářství Těžba a dobývání Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady Stavebnictví Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel Doprava a skladování Ubytování, stravování a pohostinství Informační a komunikační činnosti Peněžnictví a pojišťovnictví Činnosti v oblasti nemovitostí Profesní, vědecké a technické činnosti Administrativní a podpůrné činnosti Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. Vzdělávání Zdravotní a sociální péče Kulturní, zábavní a rekreační činnosti Ostatní činnosti
Česká republika 4 974,3 136,7 35,7 1 329,8 57,2 55,4 413,9 590,2 295,9 195,2 148,7 121,5 46,2 222,4 129,8 319,4 326,2 353,5 81,2 87,6
Hlavní město Praha 648 1,5 0 57,4 7,5 3,8 53,9 81,7 38,9 37,3 59,3 36 14 59,1 26,2 38,1 50,2 48,5 19,9 13,2
Středočeský kraj 633,5 15,7 2,5 147,9 5 7 54,1 83 48,4 26,3 19,6 16,3 6,1 33,9 18,3 43,9 41,5 41,9 7,8 12,8
Jihočeský kraj 300,6 15,8 0,5 81,7 6 2,6 29,6 34,7 15,9 14,6 3,4 4,3 1,6 10,6 5,8 21,4 18,7 19,7 4,6 7,3
Plzeňský kraj 279,9 11,4 0 92,1 3,2 3,8 23,1 33,6 15,9 8 4,3 5,2 1,5 8,4 5,8 17 16,3 20,3 3,9 3,6
Karlovarský kraj 141 2,3 4,5 36,7 1,3 2,3 11,5 16,8 8 10,2 0,7 1,6 0,9 4,9 2,9 9,6 7,2 13,4 2,1 2,5
Ústecký kraj 366,5 7,7 6,1 93,3 6,6 4,5 31,5 46 23,8 13,4 6,4 7,7 6,3 12,5 13 25,6 19,3 24,5 6,4 9,3
Liberecký kraj 200,8 2,8 1,5 77 0,7 1,5 15 21,7 10,5 7,4 3,7 3,9 1,1 6,9 4,2 11 11,4 14,2 3,5 2,7
Královéhradecký kraj 255,9 10,4 0 82,7 2,1 4,2 18,3 31,8 12,6 7,7 5,1 6,8 1,2 8,8 3,7 18,4 15,3 19,1 3,6 2,6
Pardubický kraj 246,5 11,6 0 84,9 1,4 3 22,5 29,1 13,4 7,8 3,7 4,8 1,1 8,9 3,1 12,8 13,9 17,1 2,3 3,5
Kraj Vysočina 238,5 15,8 1,3 78,8 3,1 2 20,4 27,5 12,8 7,4 3,9 3,5 0 6,5 2,8 12,9 15,3 16,5 1,8 3,4
Jihomoravský kraj 557,5 15,3 3 145,5 6,9 5,3 44,6 59,9 34,4 16,8 22 14,9 4,2 28,5 15,9 38 41,2 39,9 8,8 9,9
Olomoucký kraj 282,3 9 0,6 92,7 3,6 4,6 23,7 27,1 16 10,2 3,3 3,5 0,9 9,2 6,3 22,7 20,5 19,6 2,8 4,7
Zlínský kraj 274,1 6,4 0 100,6 2,4 4 25,3 31,4 11,7 9,3 2,9 3,9 2,3 6,1 4,9 14 19,2 19,1 4,2 3,6
Moravskoslezský kraj 549,1 11,1 14,5 158,4 7,4 6,7 40,6 65,9 33,5 19 10,6 9,1 4,5 18,2 16,9 34 36,1 39,8 9,4 8,5
Muži
Území Celkem Podle odvětví CZ-NACE
Zemědělství, lesnictví a rybářství Těžba a dobývání Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady Stavebnictví Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel Doprava a skladování Ubytování, stravování a pohostinství Informační a komunikační činnosti Peněžnictví a pojišťovnictví Činnosti v oblasti nemovitostí Profesní, vědecké a technické činnosti Administrativní a podpůrné činnosti Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. Vzdělávání Zdravotní a sociální péče Kulturní, zábavní a rekreační činnosti Ostatní činnosti
Česká republika 2 817,0 101,4 32,6 877,2 46,2 42,4 384,6 271,9 213,1 81 112,4 53,8 25,4 117,3 66,5 166,1 76,2 74 39,2 30,2
Hlavní město Praha 358,5 1,1 0 40 5,5 1,9 47,9 43 29,1 19,9 43,5 17,9 7,2 29,4 10,8 16,7 15,3 11,8 10,8 6,1
Středočeský kraj 359,9 11,9 1,9 98,5 4,5 5,3 51,5 39,2 35,2 12,2 15,3 7,3 3,6 17,1 10,6 22,1 7,9 9 3,4 3,3
Jihočeský kraj 172,2 11,8 0 53 5,3 2,3 27,6 16,9 11,1 5,5 2,8 1,9 0,9 5,6 3,4 12 3,5 2,7 2,6 2,6
Plzeňský kraj 158,8 8,6 0 58,8 2 3,4 21,4 16,9 12,1 2,7 3 2,2 0,7 4,3 3,3 8,6 3,8 3,6 2 0,7
Karlovarský kraj 80,2 1,9 3,9 23 1,1 1,9 10,9 8,8 5,8 4,9 0,6 0,6 0 2,6 1,9 5 2,2 2,5 1,3 0,7
Ústecký kraj 213,1 5,5 5,4 63,2 5,5 3,9 29,5 20 16 5,4 4,2 3,6 4,2 7,5 7,1 15,3 3,7 5 3,3 4,1
Liberecký kraj 116,2 2,3 1,5 49,2 0,5 1,2 13,9 9,6 8,2 2,9 2,4 1 0,5 4,1 2,5 7,2 2,9 3,4 2 0,7
Královéhradecký kraj 144,3 7,3 0 52,8 1,5 3,2 17,2 15,6 9,1 3,2 4,2 2,5 0,8 5,3 2,1 8,5 2,8 5,6 1,7 0,8
Pardubický kraj 139,5 8,6 0 54,5 0,8 2,3 21 11,3 9,8 3,7 2,8 2,2 0,8 5,4 1,3 6,9 2,4 3,1 0,9 1,3
Kraj Vysočina 136,3 12,6 1,3 53,7 2,9 1,5 19,4 10 8,7 1,8 2,9 1,5 0 3 0,9 7,3 3,7 2,6 0,8 0,9
Jihomoravský kraj 315 10,8 2,9 96 5,7 4,1 40,4 27,4 24 7,2 17,6 6,6 1,9 14,1 8,6 19,4 11,2 9,3 3,8 3,8
Olomoucký kraj 160,4 6,4 0,6 59,7 3 3,4 22,2 13,5 11,7 2,8 2,6 1,1 0,5 5,1 2,3 13,2 4,5 4,4 1,1 2,2
Zlínský kraj 154,7 4,6 0 65,6 2 3,3 23,6 13,3 8,3 3 2,4 1,8 1,3 3,1 2,9 7,7 5,4 3 1,5 0,8
Moravskoslezský kraj 307,8 7,9 13,8 109,3 5,8 4,6 38,1 26,2 24,1 5,9 8,3 3,6 2 10,7 8,9 16,1 7,1 8 4 2,2
Ženy
Území Celkem Podle odvětví CZ-NACE
Zemědělství, lesnictví a rybářství Těžba a dobývání Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady Stavebnictví Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel Doprava a skladování Ubytování, stravování a pohostinství Informační a komunikační činnosti Peněžnictví a pojišťovnictví Činnosti v oblasti nemovitostí Profesní, vědecké a technické činnosti Administrativní a podpůrné činnosti Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. Vzdělávání Zdravotní a sociální péče Kulturní, zábavní a rekreační činnosti Ostatní činnosti
Česká republika 2 157,3 35,3 3,1 452,6 11 13,1 29,4 318,3 82,9 114,2 36,3 67,7 20,8 105,1 63,4 153,3 249,9 279,5 42 57,4
Hlavní město Praha 289,5 0 0 17,5 2 1,9 6 38,6 9,8 17,5 15,8 18,1 6,8 29,7 15,4 21,3 34,9 36,7 9,1 7,1
Středočeský kraj 273,6 3,8 0,6 49,5 0,5 1,7 2,6 43,8 13,2 14,1 4,3 9 2,6 16,8 7,7 21,8 33,6 32,9 4,5 9,5
Jihočeský kraj 128,5 4 0 28,7 0,8 0 1,9 17,8 4,8 9,2 0,6 2,5 0,7 5 2,5 9,4 15,2 17 2 4,6
Plzeňský kraj 121,1 2,8 0 33,3 1,2 0 1,7 16,7 3,8 5,3 1,3 2,9 0,8 4 2,6 8,4 12,6 16,6 1,9 2,9
Karlovarský kraj 60,8 0 0,6 13,8 0 0 0,6 8 2,2 5,4 0 1 0 2,3 1 4,6 5 10,9 0,8 1,8
Ústecký kraj 153,4 2,1 0,7 30,2 1,1 0,6 2 25,9 7,9 7,9 2,2 4,2 2 5 5,9 10,3 15,6 19,5 3,1 5,2
Liberecký kraj 84,6 0 0 27,8 0 0 1,1 12,1 2,3 4,4 1,3 2,8 0,6 2,8 1,7 3,8 8,5 10,8 1,5 2
Královéhradecký kraj 111,6 3 0 29,9 0,5 1 1,1 16,3 3,6 4,5 0,9 4,3 0 3,5 1,6 9,9 12,5 13,6 2 1,9
Pardubický kraj 107 3,1 0 30,4 0,6 0,7 1,5 17,8 3,6 4,1 0,9 2,6 0 3,5 1,8 5,9 11,5 14,1 1,4 2,2
Kraj Vysočina 102,2 3,2 0 25,1 0 0 1 17,5 4,1 5,5 1 2,1 0 3,5 1,9 5,6 11,5 13,9 1 2,5
Jihomoravský kraj 242,5 4,5 0 49,5 1,2 1,1 4,2 32,6 10,5 9,6 4,4 8,2 2,2 14,4 7,4 18,5 30 30,5 5 6,2
Olomoucký kraj 121,9 2,6 0 32,9 0,6 1,3 1,5 13,6 4,3 7,4 0,7 2,4 0 4 4 9,6 16 15,1 1,7 2,5
Zlínský kraj 119,5 1,8 0 35 0 0,7 1,7 18 3,4 6,3 0,5 2,1 0,9 3 2,1 6,3 13,8 16,2 2,7 2,8
Moravskoslezský kraj 241,3 3,1 0,7 49,1 1,6 2,1 2,5 39,6 9,4 13 2,4 5,5 2,5 7,4 7,9 17,8 29 31,8 5,4 6,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)