1.7.5 Kriminalita (trestné činy na 1 000 obyvatel)

Není dostupný, nyní nejsou k dispozici dostatečné datové zdroje.


Omlouváme se, požadovaný výstup je v přípravě.