1.7.2 Celková nezaměstnanost

Kraj Celkem Muži Ženy
Celkem v tis. Nezaměstnaní Celkem v tis. Nezaměstnaní Celkem v tis. Nezaměstnaní
v 1 000 v % v 1 000 v % v 1 000 v %
Hlavní město Praha 1 069,6 16,5 1,5 % 513,8 8,5 1,7 % 555,8 8 1,4 %
Středočeský kraj 1 093,6 34,3 3,1 % 535,9 16,4 3,1 % 557,7 17,9 3,2 %
Jihočeský kraj 540,4 18,7 3,5 % 264,3 7,6 2,9 % 276,1 11,1 4,0 %
Plzeňský kraj 489,3 15 3,1 % 240,8 6,1 2,5 % 248,5 8,8 3,6 %
Karlovarský kraj 255,3 14 5,5 % 125 6,6 5,3 % 130,3 7,4 5,7 %
Ústecký kraj 695,1 34,1 4,9 % 341,5 16,7 4,9 % 353,5 17,4 4,9 %
Liberecký kraj 370,2 14 3,8 % 180,1 5,5 3,1 % 190,1 8,5 4,4 %
Královéhradecký kraj 468,9 16,8 3,6 % 228,5 8 3,5 % 240,4 8,8 3,7 %
Pardubický kraj 437,7 16,8 3,8 % 214,6 7,3 3,4 % 223,2 9,6 4,3 %
Kraj Vysočina 434,1 14,1 3,2 % 214,1 5,9 2,7 % 219,9 8,2 3,7 %
Jihomoravský kraj 996,4 36,2 3,6 % 483,6 18,9 3,9 % 512,9 17,3 3,4 %
Olomoucký kraj 541,2 23,5 4,3 % 262,4 11,1 4,2 % 278,8 12,4 4,5 %
Zlínský kraj 500,7 17,8 3,5 % 242,6 8,1 3,4 % 258,1 9,6 3,7 %
Moravskoslezský kraj 1 040,1 51,9 5,0 % 505,1 24,6 4,9 % 535 27,3 5,1 %
Česká republika 8 932,6 323,6 3,6 % 4 352,3 151,3 3,5 % 4 580,2 172,3 3,8 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)