1.4.1 Potraty podle druhu, způsobu provedení a věku ženy

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdravotních důvodů
-14 0 1 1 2 2 0 0 2
15–19 10 30 13 43 3 1 0 54
20–24 39 77 39 116 9 0 0 155
25–29 88 113 59 172 28 8 0 268
30–34 162 102 62 164 31 8 0 334
35–39 153 116 61 177 27 12 0 342
40–44 44 55 30 85 37 1 0 130
45–49 6 2 2 4 3 0 0 10
50 + 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 502 496 267 763 140 30 0 1 295
Průměrný věk 32,3 29,7 30,1 29,8 33,3 31,8 . 30,8
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15–49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdravotních důvodů
-14 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1
15–19 1,4 4,3 1,9 6,1 0,4 0,1 0 7,7
20–24 3,8 7,5 3,8 11,3 0,9 0 0 15,1
25–29 6,6 8,5 4,5 13 2,1 0,6 0 20,2
30–34 10,7 6,7 4,1 10,8 2 0,5 0 22
35–39 9,3 7,1 3,7 10,8 1,6 0,7 0 20,8
40–44 3,3 4,2 2,3 6,4 2,8 0,1 0 9,8
45–49 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0 0 0,8
50 + 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 2,6 2,5 1,4 3,9 0,7 0,2 0 6,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)