1.4.2 Potraty podle druhu, způsobu provedení a bydliště ženy

Absolutně
Okres umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdravotních důvodů
Blansko 139 127 63 190 37 11 0 340
Brno-město 502 496 267 763 140 30 0 1 295
Brno-venkov 236 249 97 346 51 19 0 601
Břeclav 185 165 85 250 67 10 0 445
Hodonín 192 194 61 255 51 11 0 458
Vyškov 120 107 45 152 29 9 0 281
Znojmo 160 155 107 262 60 25 0 447
Jihomoravský kraj 1 534 1 493 725 2 218 435 115 0 3 867
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15–49 let)
Okres umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdravotních důvodů
Blansko 5,6 5,1 2,5 7,7 1,5 0,4 0 13,7
Brno-město 5,8 5,7 3,1 8,8 1,6 0,3 0 14,9
Brno-venkov 4,7 5 1,9 6,9 1 0,4 0 12,1
Břeclav 6,9 6,1 3,2 9,3 2,5 0,4 0 16,6
Hodonín 5,4 5,4 1,7 7,1 1,4 0,3 0 12,8
Vyškov 5,7 5,1 2,1 7,2 1,4 0,4 0 13,4
Znojmo 6 5,8 4 9,9 2,3 0,9 0 16,9
Jihomoravský kraj 5,6 5,5 2,7 8,2 1,6 0,4 0 14,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)