1.4.3 Počet potratů podle druhu potratu a počtu předchozích porodů, UPT a samovolných potratů

Absolutně
Dosavadní umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdravotních důvodů
Porody:
žádný 212 153 105 258 57 15 0 485
jeden 189 137 66 203 38 10 0 402
dva 66 155 68 223 29 4 0 293
tři a více 35 51 28 79 16 1 0 115
celkem 502 496 267 763 140 30 0 1 295
UPT:
žádný 436 341 193 534 106 22 0 992
jeden 54 99 50 149 19 7 0 210
dva 7 38 13 51 10 1 0 59
tři a více 5 18 11 29 5 0 0 34
celkem 502 496 267 763 140 30 0 1 295
Samovolné potraty:
žádný 363 426 226 652 111 20 0 1 035
jeden 91 58 32 90 22 10 0 191
dva 30 9 8 17 7 0 0 47
tři a více 18 3 1 4 0 0 0 22
celkem 502 496 267 763 140 30 0 1 295
Podíl z celkového počtu (v %)
Dosavadní umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdravotních důvodů
Porody:
žádný 42,2 % 30,8 % 39,3 % 33,8 % 40,7 % 50,0 % 0 37,5 %
jeden 37,6 % 27,6 % 24,7 % 26,6 % 27,1 % 33,3 % 0 31,0 %
dva 13,1 % 31,3 % 25,5 % 29,2 % 20,7 % 13,3 % 0 22,6 %
tři a více 7,0 % 10,3 % 10,5 % 10,4 % 11,4 % 3,3 % 0 8,9 %
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0 100,0 %
UPT:
žádný 86,9 % 68,8 % 72,3 % 70,0 % 75,7 % 73,3 % 0 76,6 %
jeden 10,8 % 20,0 % 18,7 % 19,5 % 13,6 % 23,3 % 0 16,2 %
dva 1,4 % 7,7 % 4,9 % 6,7 % 7,1 % 3,3 % 0 4,6 %
tři a více 1,0 % 3,6 % 4,1 % 3,8 % 3,6 % 0,0 % 0 2,6 %
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0 100,0 %
Samovolné potraty:
žádný 72,3 % 85,9 % 84,6 % 85,5 % 79,3 % 66,7 % 0 79,9 %
jeden 18,1 % 11,7 % 12,0 % 11,8 % 15,7 % 33,3 % 0 14,7 %
dva 6,0 % 1,8 % 3,0 % 2,2 % 5,0 % 0,0 % 0 3,6 %
tři a více 3,6 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0 1,7 %
celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)