1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

Hrubá míra úmrtnosti
Kraje 2013 2020 2030 2040 2050
Hlavní město Praha 9,71 9,11 8,79 9,29 8,68
Středočeský 9,96 9,40 9,54 10,86 11,07
Jihočeský 10,36 10,25 10,94 12,76 13,20
Plzeňský 10,70 10,41 10,99 12,49 12,64
Karlovarský 10,40 10,77 11,89 13,74 14,04
Ústecký 10,95 10,92 11,76 13,46 13,72
Liberecký 9,68 9,93 10,63 12,19 12,30
Královéhradecký 10,35 10,49 11,10 12,79 13,07
Pardubický 10,58 10,46 10,93 12,39 12,63
Vysočina 10,24 10,24 10,95 12,83 13,69
Jihomoravský 10,28 9,91 10,40 11,93 12,19
Olomoucký 10,77 10,61 11,32 13,06 13,52
Zlínský 10,72 10,80 11,61 13,51 14,32
Moravskoslezský 11,16 11,05 11,89 13,77 14,48
Česká republika 10,18 10,22 10,87 12,59 13,01
Naděje dožití při narození – muži
Kraje 2013 2020 2030 2040 2050
Hlavní město Praha 77,23 78,95 81,40 83,01 84,61
Středočeský 75,21 77,12 79,86 81,56 83,26
Jihočeský 75,36 77,22 79,86 81,55 83,24
Plzeňský 75,41 77,23 79,83 81,52 83,22
Karlovarský 74,23 75,89 78,24 80,06 81,87
Ústecký 73,24 75,11 77,78 79,64 81,50
Liberecký 75,51 77,21 79,64 81,37 83,10
Královéhradecký 75,90 77,73 80,35 82,04 83,73
Pardubický 75,19 76,98 79,53 81,33 83,14
Vysočina 75,89 77,72 80,32 82,00 83,68
Jihomoravský 75,47 77,32 79,95 81,64 83,33
Olomoucký 74,55 76,45 79,17 80,92 82,67
Zlínský 74,63 76,39 78,90 80,65 82,41
Moravskoslezský 73,55 75,33 77,88 79,72 81,57
Česká republika 75,25 77,01 79,51 81,26 83,00
Naděje dožití při narození - ženy
Kraje 2013 2020 2030 2040 2050
Hlavní město Praha 82,07 83,74 86,12 87,49 88,86
Středočeský 80,89 82,66 85,18 86,62 88,05
Jihočeský 81,21 82,84 85,17 86,56 87,96
Plzeňský 81,02 82,63 84,93 86,37 87,81
Karlovarský 79,97 81,64 84,02 85,50 86,98
Ústecký 79,25 80,95 83,37 84,92 86,48
Liberecký 81,03 82,75 85,19 86,65 88,10
Královéhradecký 81,71 83,36 85,72 87,10 88,49
Pardubický 80,95 82,57 84,88 86,32 87,75
Vysočina 81,46 83,18 85,65 87,02 88,39
Jihomoravský 81,94 83,56 85,88 87,24 88,60
Olomoucký 81,21 82,80 85,08 86,49 87,90
Zlínský 81,58 83,16 85,42 86,83 88,25
Moravskoslezský 79,98 81,78 84,34 85,79 87,23
Česká republika 81,11 82,76 85,13 86,55 87,98

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)