1.3.3 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel

Varianta NÍZKÁ
Ukazatel Rok
2015 2020 2030 2040 2050
Počet obyvatel celkem 10 507 797 10 439 628 10 107 178 9 618 111 9 086 977
Živě narození 101 711 90 372 73 089 77 842 67 224
Zemřelí 109 040 112 089 120 494 132 415 129 645
Přirozený přírůstek -7 329 -21 717 -47 405 -54 573 -62 421
Saldo migrace -996 328 2 226 3 933 5 571
Celkový přírůstek -8 325 -21 389 -45 179 -50 640 -56 850
Varianta STŘEDNÍ
Ukazatel Rok
2015 2020 2030 2040 2050
Počet obyvatel celkem 10 529 752 10 532 373 10 396 701 10 126 418 9 812 872
Živě narození 102 142 92 911 78 296 85 423 78 206
Zemřelí 107 233 107 579 112 916 127 295 127 428
Přirozený přírůstek -5 091 -14 668 -34 620 -41 872 -49 222
Saldo migrace 8 934 10 082 11 659 13 079 14 384
Celkový přírůstek 3 843 -4 586 -22 961 -28 793 -34 838
Varianta VYSOKÁ
Ukazatel Rok
2015 2020 2030 2040 2050
Počet obyvatel celkem 10 552 926 10 623 359 10 658 023 10 580 711 10 457 236
Živě narození 102 572 94 912 82 455 91 220 86 236
Zemřelí 105 105 104 268 107 429 123 170 125 190
Přirozený přírůstek -2 533 -9 356 -24 974 -31 950 -38 954
Saldo migrace 18 864 19 841 21 110 22 259 23 291
Celkový přírůstek 16 331 10 485 -3 864 -9 691 -15 663

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)