1.2.6 Zemřelí celkem

Absolutně
Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Blansko 1 116 1 123 1 023 1 064 1 091 1 113 1 050 1 046 1 049 1 046
Brno-město 4 010 3 833 4 091 3 816 3 915 3 814 3 848 3 925 3 871 3 777
Brno-venkov 1 817 1 674 1 870 1 807 1 908 1 902 1 874 2 018 1 984 1 901
Břeclav 1 289 1 274 1 119 1 049 1 160 1 080 1 128 1 127 1 102 1 090
Hodonín 1 650 1 715 1 610 1 558 1 563 1 565 1 561 1 572 1 579 1 533
Vyškov 934 892 892 865 817 882 899 884 904 908
Znojmo 1 243 1 156 1 169 1 103 1 127 1 210 1 106 1 137 1 140 1 144
Jihomoravský kraj 12 059 11 667 11 774 11 262 11 581 11 566 11 466 11 709 11 629 11 399
Na 100 000 obyvatel
Kraj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Blansko 1 034,5 1 035,5 971,3 1 003,7 1 024,9 1 042,6 984,3 976,9 975 970,3
Brno-město 1 092,9 1 046,2 1 115,3 1 032,3 1 054,2 1 028,2 1 015,4 1 037,8 1 026,2 1 002,3
Brno-venkov 1 048,5 960 968,4 918,2 955,2 941,2 912,8 970,9 945,3 896,9
Břeclav 1 046,6 1 034,9 989,9 926,4 1 020,9 949,5 983,6 980,9 960,1 948,5
Hodonín 1 046,7 1 091,4 1 024,3 991,6 995,7 998,9 995,8 1 005,6 1 012,8 985,4
Vyškov 1 071,8 1 022,4 1 021,9 985,3 924,5 992,2 1 008,8 987,4 1 004,9 1 005,3
Znojmo 1 087,7 1 011,5 1 037,6 976 993,1 1 064,4 977,7 1 003,6 1 006,6 1 009,8
Jihomoravský kraj 1 066,9 1 031,6 1 037,0 984,8 1 007,0 1 003,3 984,5 1 003,2 995,1 973,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)