1.2.3 Vývoj počtu živě narozených

Absolutně
Okres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Blansko 907 904 943 974 999 1 013 1 047 1 127 1 259 1 192 1 233 1 110 1 160 1 185 1 148
Brno-město 3 135 3 240 3 427 3 367 3 603 3 906 4 056 4 209 4 490 4 578 4 511 4 401 4 365 4 308 4 427
Brno-venkov 1 369 1 445 1 467 1 498 1 648 1 796 1 920 2 201 2 470 2 408 2 444 2 300 2 274 2 388 2 507
Břeclav 1 062 1 002 1 005 1 034 1 170 1 129 1 166 1 076 1 181 1 212 1 214 1 104 1 101 1 102 1 119
Hodonín 1 317 1 268 1 404 1 281 1 370 1 385 1 443 1 551 1 559 1 503 1 481 1 440 1 447 1 386 1 449
Vyškov 735 739 809 771 847 825 813 918 996 1 001 992 932 909 955 1 032
Znojmo 1 042 1 028 1 012 1 082 1 023 1 095 1 067 1 289 1 241 1 251 1 165 1 117 1 083 1 079 1 120
Jihomoravský kraj 9 567 9 626 10 067 10 007 10 660 11 149 11 512 12 371 13 196 13 145 13 040 12 404 12 339 12 403 12 802
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15–49 let)
Okres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Blansko 33,92 33,97 35,70 37,03 38,04 38,65 39,87 44,33 49,38 46,71 48,35 44,08 46,18 47,33 46,36
Brno-město 32,32 34,29 36,88 36,65 39,58 43,40 45,43 47,38 50,34 51,33 50,87 49,10 49,19 49,01 50,83
Brno-venkov 35,35 37,45 37,81 38,25 41,37 42,87 45,55 47,06 51,72 49,71 49,89 46,60 45,70 47,85 50,27
Břeclav 32,94 31,46 31,85 32,97 37,44 36,29 37,77 38,16 41,94 43,04 43,32 39,83 40,01 40,55 41,66
Hodonín 32,22 31,28 34,87 32,12 34,59 35,17 36,95 39,99 40,42 39,22 38,98 38,51 39,25 38,17 40,57
Vyškov 33,91 34,40 37,66 35,89 39,42 38,47 38,04 43,06 46,61 46,70 46,23 43,86 42,85 45,11 49,15
Znojmo 35,91 35,47 35,10 37,72 35,78 38,49 37,76 46,45 44,69 45,02 42,05 41,13 40,07 40,23 42,23
Jihomoravský kraj 33,42 34,07 35,92 35,90 38,34 40,03 41,52 44,65 47,42 47,14 46,85 44,67 44,67 45,21 47,10
V přepočtu na 1 000 obyvatel (hrubá míra porodnosti)
Okres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Blansko 8,41 8,40 8,78 9,06 9,28 9,39 9,65 10,70 11,88 11,20 11,55 10,41 10,83 11,01 10,65
Brno-město 8,18 8,63 9,23 9,11 9,78 10,65 11,07 11,47 12,15 12,33 12,16 11,61 11,54 11,42 11,75
Brno-venkov 8,60 9,05 9,13 9,24 10,03 10,36 11,01 11,40 12,55 12,06 12,09 11,20 10,94 11,38 11,83
Břeclav 8,50 8,07 8,14 8,40 9,51 9,17 9,47 9,52 10,43 10,67 10,67 9,63 9,58 9,60 9,74
Hodonín 8,18 7,94 8,83 8,09 8,68 8,79 9,18 9,87 9,92 9,57 9,45 9,19 9,26 8,89 9,31
Vyškov 8,48 8,55 9,35 8,89 9,73 9,47 9,32 10,52 11,34 11,33 11,16 10,46 10,15 10,62 11,43
Znojmo 9,13 9,02 8,88 9,49 8,96 9,58 9,34 11,44 10,98 11,02 10,25 9,87 9,56 9,53 9,89
Jihomoravský kraj 8,42 8,54 8,97 8,92 9,50 9,86 10,18 10,90 11,54 11,43 11,31 10,65 10,57 10,61 10,94

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)