1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Vývoj počtu potratů