1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

Absolutně
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdravotních důvodů
2000 491 835 206 1 041 171 44 2 1 578
2001 397 802 279 1 081 191 29 0 1 507
2002 398 842 211 1 053 136 32 0 1 483
2003 408 769 255 1 024 150 26 0 1 458
2004 471 703 276 979 171 36 0 1 486
2005 457 619 235 854 152 34 0 1 345
2006 472 658 236 894 144 35 0 1 401
2007 533 625 272 897 145 33 0 1 463
2008 458 538 269 807 134 35 0 1 300
2009 468 589 230 819 121 33 0 1 320
2010 442 588 240 828 109 36 0 1 306
2011 383 503 258 761 117 16 0 1 160
2012 390 502 281 783 137 26 0 1 199
2013 475 473 274 747 97 49 0 1 271
2014 502 496 267 763 140 30 0 1 295
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15–49 let)
Rok umělá přerušení těhotenství mimoděložní ostatní celkem
samovolný miniinterrupce jiné legální UPT celkem z toho ze zdravotních důvodů
2000 5,1 8,6 2,1 10,7 1,8 0,5 0 16,3
2001 4,2 8,5 3 11,4 2 0,3 0 16
2002 4,3 9,1 2,3 11,3 1,5 0,3 0 16
2003 4,4 8,4 2,8 11,1 1,6 0,3 0 15,9
2004 5,2 7,7 3 10,8 1,9 0,4 0 16,3
2005 5,1 6,9 2,6 9,5 1,7 0,4 0 14,9
2006 5,3 7,4 2,6 10 1,6 0,4 0 15,7
2007 6 7 3,1 10,1 1,6 0,4 0 16,5
2008 5,1 6 3 9 1,5 0,4 0 14,6
2009 5,2 6,6 2,6 9,2 1,4 0,4 0 14,8
2010 5 6,6 2,7 9,3 1,2 0,4 0 14,7
2011 4,3 5,6 2,9 8,5 1,3 0,2 0 12,9
2012 4,4 5,7 3,2 8,8 1,5 0,3 0 13,5
2013 5,4 5,4 3,1 8,5 1,1 0,6 0 14,5
2014 5,8 5,7 3,1 8,8 1,6 0,3 0 14,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)