1.2.4 Vývoj počtu mrtvě narozených

Absolutně
Okres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Blansko 3 2 3 1 4 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4
Brno-město 3 6 10 5 11 6 10 8 9 10 10 12 15 14 13
Brno-venkov 5 3 3 4 4 6 8 6 1 3 7 5 17 8 8
Břeclav 3 3 6 2 2 5 6 2 3 2 2 4 1 2 1
Hodonín 7 1 7 5 5 3 6 7 3 11 1 8 2 3 5
Vyškov 1 3 1 2 2 0 1 4 1 4 2 1 6 1 1
Znojmo 3 0 3 6 1 2 1 1 2 5 4 5 2 3 5
Jihomoravský kraj 25 18 33 25 29 24 34 30 21 39 28 38 46 34 37
V přepočtu na 1 000 žen ve fertilním věku (15–49 let)
Okres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Blansko 0,11 0,08 0,11 0,04 0,15 0,08 0,08 0,08 0,08 0,16 0,08 0,12 0,12 0,12 0,16
Brno-město 0,03 0,06 0,11 0,05 0,12 0,07 0,11 0,09 0,10 0,11 0,11 0,13 0,17 0,16 0,15
Brno-venkov 0,13 0,08 0,08 0,10 0,10 0,14 0,19 0,13 0,02 0,06 0,14 0,10 0,34 0,16 0,16
Břeclav 0,09 0,09 0,19 0,06 0,06 0,16 0,19 0,07 0,11 0,07 0,07 0,14 0,04 0,07 0,04
Hodonín 0,17 0,02 0,17 0,13 0,13 0,08 0,15 0,18 0,08 0,29 0,03 0,21 0,05 0,08 0,14
Vyškov 0,05 0,14 0,05 0,09 0,09 0,00 0,05 0,19 0,05 0,19 0,09 0,05 0,28 0,05 0,05
Znojmo 0,10 0,00 0,10 0,21 0,03 0,07 0,04 0,04 0,07 0,18 0,14 0,18 0,07 0,11 0,19
Jihomoravský kraj 0,09 0,06 0,12 0,09 0,10 0,09 0,12 0,11 0,08 0,14 0,10 0,14 0,17 0,12 0,14

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)