1.2.1 Pohyb obyvatelstva

Absolutně
Okres Sňatky Rozvody Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek
Blansko 447 240 102 77 179
Brno-město 1 760 994 650 -718 -68
Brno-venkov 896 519 606 1 814 2 420
Břeclav 484 292 29 42 71
Hodonín 646 352 -84 -227 -311
Vyškov 420 222 124 295 419
Znojmo 500 305 -24 89 65
Jihomoravský kraj 5 153 2 924 1 403 1 372 2 775
Na 1 000 obyvatel
Okres Sňatky Rozvody Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek
Blansko 4,1 2,2 0,9 0,7 1,7
Brno-město 4,7 2,6 1,7 -1,9 0,2
Brno-venkov 4,2 2,4 2,9 8,6 11,4
Břeclav 4,2 2,5 0,3 0,4 0,6
Hodonín 4,2 2,3 0,5 -1,5 -2
Vyškov 4,7 2,5 1,4 3,3 4,6
Znojmo 4,4 2,7 0,2 0,8 0,6
Jihomoravský kraj 4,4 2,5 1,2 1,2 2,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)