1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

Území Celkem Muži Ženy
počet podíl počet podíl počet podíl
Blansko 4 592 4,3 % 1 485 2,8 % 3 107 5,7 %
Brno-město 18 657 5,0 % 6 203 3,4 % 12 454 6,4 %
Brno-venkov 8 145 3,8 % 2 670 2,6 % 5 475 5,1 %
Břeclav 4 156 3,6 % 1 198 2,1 % 2 958 5,1 %
Hodonín 6 248 4,0 % 1 837 2,4 % 4 411 5,6 %
Vyškov 3 610 4,0 % 1 126 2,5 % 2 484 5,4 %
Znojmo 4 365 3,9 % 1 298 2,3 % 3 067 5,3 %
Jihomoravský kraj 49 773 4,3 % 15 817 2,8 % 33 956 5,7 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)