1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

Muži
Okres věková skupina
0–14 % 15–64 % 65+ % Celkem
Blansko 8 438 15,9 % 36 497 68,7 % 8 219 15,5 % 53 154
Brno–město 27 787 15,3 % 124 271 68,3 % 29 827 16,4 % 181 885
Brno–venkov 18 347 17,4 % 71 628 68,0 % 15 372 14,6 % 105 347
Břeclav 8 505 15,1 % 39 982 70,8 % 7 985 14,1 % 56 472
Hodonín 11 080 14,5 % 54 534 71,2 % 10 994 14,4 % 76 608
Vyškov 7 181 16,1 % 31 172 69,7 % 6 377 14,3 % 44 730
Znojmo 8 762 15,7 % 39 148 69,9 % 8 072 14,4 % 55 982
Jihomoravský kraj 90 100 15,7 % 397 232 69,2 % 86 846 15,1 % 574 178
Ženy
Okres věková skupina
0–14 % 15–64 % 65+ % Celkem
Blansko 8 079 14,8 % 35 035 64,0 % 11 657 21,3 % 54 771
Brno–město 26 705 13,7 % 124 438 63,6 % 44 412 22,7 % 195 555
Brno–venkov 17 402 16,1 % 69 291 64,3 % 21 109 19,6 % 107 802
Břeclav 8 144 13,9 % 38 549 65,8 % 11 884 20,3 % 58 577
Hodonín 10 428 13,2 % 51 593 65,5 % 16 802 21,3 % 78 823
Vyškov 6 819 14,9 % 29 822 65,2 % 9 089 19,9 % 45 730
Znojmo 8 197 14,3 % 37 791 65,8 % 11 429 19,9 % 57 417
Jihomoravský kraj 85 774 14,3 % 386 519 64,6 % 126 382 21,1 % 598 675
Celkem
Okres věková skupina
0–14 % 15–64 % 65+ % Celkem
Blansko 16 517 15,3 % 71 532 66,3 % 19 876 18,4 % 107 925
Brno–město 54 492 14,4 % 248 709 65,9 % 74 239 19,7 % 377 440
Brno–venkov 35 749 16,8 % 140 919 66,1 % 36 481 17,1 % 213 149
Břeclav 16 649 14,5 % 78 531 68,3 % 19 869 17,3 % 115 049
Hodonín 21 508 13,8 % 106 127 68,3 % 27 796 17,9 % 155 431
Vyškov 14 000 15,5 % 60 994 67,4 % 15 466 17,1 % 90 460
Znojmo 16 959 15,0 % 76 939 67,8 % 19 501 17,2 % 113 399
Jihomoravský kraj 175 874 15,0 % 783 751 66,8 % 213 228 18,2 % 1 172 853

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)