1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

k 1. 7.
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 4 337 1,2 % 2 242 1,2 % 2 095 1,1 %
1–4 16 749 4,4 % 8 507 4,7 % 8 242 4,2 %
5–9 18 609 4,9 % 9 476 5,2 % 9 133 4,7 %
10–14 14 219 3,8 % 7 258 4,0 % 6 961 3,6 %
15–19 14 035 3,7 % 7 040 3,9 % 6 995 3,6 %
20–24 20 740 5,5 % 10 497 5,8 % 10 243 5,2 %
25–29 27 191 7,2 % 13 939 7,7 % 13 252 6,8 %
30–34 31 126 8,3 % 15 940 8,8 % 15 186 7,8 %
35–39 33 735 9,0 % 17 314 9,5 % 16 421 8,4 %
40–44 26 937 7,1 % 13 739 7,6 % 13 198 6,8 %
45–49 23 704 6,3 % 11 913 6,6 % 11 791 6,0 %
50–54 22 829 6,1 % 11 139 6,1 % 11 690 6,0 %
55–59 24 438 6,5 % 11 673 6,4 % 12 765 6,5 %
60–64 24 643 6,5 % 11 324 6,2 % 13 319 6,8 %
65–69 23 964 6,4 % 10 305 5,7 % 13 659 7,0 %
70–74 18 752 5,0 % 8 162 4,5 % 10 590 5,4 %
75–79 12 157 3,2 % 4 879 2,7 % 7 278 3,7 %
80–84 9 959 2,6 % 3 587 2,0 % 6 372 3,3 %
85–89 6 107 1,6 % 1 948 1,1 % 4 159 2,1 %
90–94 2 307 0,6 % 610 0,3 % 1 697 0,9 %
95+ 284 0,1 % 58 0,0 % 226 0,1 %
Celkem 376 822 100,0 % 181 550 100,0 % 195 272 100,0 %
k 31. 12.
Věková skupina Celkem Muži Ženy
Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%)
0 4 397 1,2 % 2 256 1,2 % 2 141 1,1 %
1–4 16 621 4,4 % 8 465 4,7 % 8 156 4,2 %
5–9 19 049 5,0 % 9 693 5,3 % 9 356 4,8 %
10–14 14 425 3,8 % 7 373 4,1 % 7 052 3,6 %
15–19 13 772 3,6 % 6 907 3,8 % 6 865 3,5 %
20–24 20 242 5,4 % 10 250 5,6 % 9 992 5,1 %
25–29 27 039 7,2 % 13 816 7,6 % 13 223 6,8 %
30–34 30 827 8,2 % 15 805 8,7 % 15 022 7,7 %
35–39 33 641 8,9 % 17 251 9,5 % 16 390 8,4 %
40–44 27 927 7,4 % 14 238 7,8 % 13 689 7,0 %
45–49 23 399 6,2 % 11 803 6,5 % 11 596 5,9 %
50–54 23 217 6,2 % 11 324 6,2 % 11 893 6,1 %
55–59 23 945 6,3 % 11 469 6,3 % 12 476 6,4 %
60–64 24 700 6,5 % 11 408 6,3 % 13 292 6,8 %
65–69 23 815 6,3 % 10 196 5,6 % 13 619 7,0 %
70–74 19 432 5,1 % 8 482 4,7 % 10 950 5,6 %
75–79 12 292 3,3 % 4 933 2,7 % 7 359 3,8 %
80–84 9 822 2,6 % 3 540 1,9 % 6 282 3,2 %
85–89 6 157 1,6 % 1 978 1,1 % 4 179 2,1 %
90–94 2 404 0,6 % 627 0,3 % 1 777 0,9 %
95+ 317 0,1 % 71 0,0 % 246 0,1 %
Celkem 377 440 100,0 % 181 885 100,0 % 195 555 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)