1.1.3 Naděje dožití

Pohlaví Území Naděje dožití (v letech) ve věku
0 let 15 let 45 let 65 let
Muži Blansko 75,50 . 32,06 15,88
Brno–město 76,54 . 32,97 16,80
Brno–venkov 75,87 . 32,51 16,11
Břeclav 74,31 . 31,06 15,21
Hodonín 74,16 . 31,21 15,23
Vyškov 74,87 . 31,34 15,19
Znojmo 74,57 . 31,21 15,34
Jihomoravský kraj 76,02 61,38 32,58 16,37
Ženy Blansko 81,17 . 37,13 19,20
Brno–město 82,24 . 38,09 20,19
Brno–venkov 81,82 . 37,65 19,55
Břeclav 81,50 . 37,08 19,00
Hodonín 81,82 . 37,79 19,42
Vyškov 81,08 . 36,80 18,96
Znojmo 80,85 . 37,02 19,05
Jihomoravský kraj 81,99 67,28 37,91 19,81

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)