1.1.5 Index stáří

Území Index stáří
Hlavní město Praha 127
Středočeský kraj 99,2
Jihočeský kraj 117,2
Plzeňský kraj 122,8
Karlovarský kraj 115,5
Ústecký kraj 106,8
Liberecký kraj 110,8
Královéhradecký kraj 125
Pardubický kraj 117,2
Kraj Vysočina 120,8
Jihomoravský kraj 120,7
Olomoucký kraj 120,8
Zlínský kraj 125
Moravskoslezský kraj 117,4
Česká republika 116,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)