Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

Brno Česká republika
Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)
Rok: 2013
Zdroj: Český statistický úřad, evidence zemřelých, ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011 Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
úmrtnost 78 20,7 3 414 32,5
prevalence 10 276 2 720,0 268 609 2 560,0
incidence 1 023 271,0 29 026 276,0