Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Brno Česká republika
Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
Muži 65 35,8 1 655 32,0
Ženy 94 48,1 2 200 41,1
Celkem 159 42,2 3 855 36,6