Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Brno Česká republika
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2013
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 67 527 27,08 1 314 790 29,45
- pro nemoc 60 126 24,11 1 146 321 25,68
- pro pracovní úraz 1 568 0,63 45 058 1,01
- pro ostatní úraz 5 833 2,34 123 411 2,76