Hlášené případy tuberkulózy

Brno Česká republika
Hlášené případy tuberkulózy
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Registr tuberkulózy (RTBC) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
TBC dýchacího ústrojí 19 5,0 464 4,4
TBC jiná 0 0,0 50 0,5
TBC celkem 19 5,0 514 4,9