Počty zdravotnických zařízení

Brno Česká republika
Počty zdravotnických zařízení
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Počet Počet
Nemocnice celkem 11 190
- z toho nemocnice následné péče 1 34
Léčebny pro dlouhodobě nemocné 1 73
Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí 0 8
Psychiatrické léčebny 1 21
Lázeňské léčebny 0 77
Ostatní lůžková zařízení 2 57
Samostatná ambulantní zařízení 1 419 26 535
Kojenecké ústavy a dětské domovy 1 32
Dětská centra a stacionáře 3 30
Stacionáře pro dospělé 3 32
Zvláštní zdravotnická zařízení - ostatní 6 267
Lékárny (vč. OOVL) 138 2 870
Výdejny zdravotnických prostředků 45 653
Orgány ochrany veřejného zdraví 1 19
- z toho zdravotní ústav 1 3
- z toho krajská hygienická stanice 0 14
Ostatní zdravotnická zařízení 13 51