Počet pracovníků ve zdravotnictví

Brno Česká republika
Počet pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet včetně smluvních Počet na 1000 obyvatel Přepočtený počet včetně smluvních Počet na 1000 obyvatel
lékaři 3 282,85 8,70 41 044,52 3,89
zubní lékaři 493,35 1,31 7 291,51 0,69
farmaceuti 456,55 1,21 6 475,13 0,61
sestry a porodní asistentky 6 056,63 16,05 82 852,07 7,86
ZPBD 7 869,34 20,85 107 351,80 10,19
ZPSZ 764,07 2,02 11 151,65 1,06
ZPOD 2 118,00 5,61 32 883,17 3,12
JOP a dentisté 282,41 0,75 3 556,11 0,34
pedagogičtí pracovníci (učitelé a vychovatelé) 52,08 0,14 313,98 0,03
THP 1 916,65 5,08 19 297,52 1,83
dělníci 1 152,02 3,05 23 172,25 2,20
celkem 18 387,32 48,72 252 537,64 23,96