Počet hospitalizovaných

Česká republika
Počet hospitalizovaných
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 1 538 460 146,0