Počet ambulantních ošetření-vyšetření

Brno Česká republika
Počet ambulantních ošetření-vyšetření
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem (jen za PZS, která odevzdala výkaz E602) 3 971 114 10 538 47 950 105 4 556