Obložnost

Brno Česká republika
Obložnost
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet hospitalizovaných na počet lůžek Počet hospitalizovaných na počet lůžek
celkem 29,90 30,00