Ekonomické ukazatele - hospodaření

Brno Česká republika
Ekonomické ukazatele - hospodaření
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Tisíce Kč Tisíce Kč
Celkové náklady 15 211 784 167 140 864
Celkové výnosy 15 345 605 171 062 133
Výsledek hospodaření 133 821 3 921 268
Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku 12 838 913 118 960 622
Celkové pohledávky 1 606 138 13 907 206
Pohledávky po splatnosti 368 672 1 333 575
Celkové závazky 2 993 361 15 940 384
Závazky po splatnosti 1 838 190 4 974 263
Aktiva 17 931 357 167 339 733