Zemřelí a úmrtnost podle příčin

Brno Česká republika
Zemřelí a úmrtnost podle příčin
Rok: 2014
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
Celkem 3 777 1 002,3 105 665 1 004,0
I. Některé infekční a parazitární nemoci 54 14,3 1 737 16,5
II. Novotvary 1 018 270,2 27 603 262,3
III. Nemoci krve, krvetvor. orgánů a některé poruchy týkající se mech. imunity 14 3,7 205 1,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 125 33,2 4 090 38,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 50 13,3 1 210 11,5
VI. Nemoci nervové soustavy 96 25,5 2 664 25,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,0 1 0,0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0,3 3 0,0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 729 458,8 48 627 462,0
X. Nemoci dýchací soustavy 203 53,9 6 210 59,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 157 41,7 4 474 42,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 2,9 173 1,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 1,6 199 1,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 50 13,3 1 220 11,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0,0 4 0,0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9 2,4 143 1,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 7 1,9 166 1,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy n. j. 41 10,9 1 222 11,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 206 54,7 5 714 54,3