Věkové skupiny obyvatelstva k 31.12.

Brno Česká republika
Věkové skupiny obyvatelstva k 31.12.
Rok: 2014
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
0–14 let 54 492 14,4 % 1 601 045 15,2 %
15–64 let 248 709 65,9 % 7 056 824 67,0 %
65+ let 74 239 19,7 % 1 880 406 17,8 %