Úhrnná plodnost žen

Brno Česká republika
Úhrnná plodnost žen
Rok: 2014
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Úhrnná plodnost Úhrnná plodnost
průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu 1,58 1,53