Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

Brno Česká republika
Počet potratů podle druhu a způsobu provedení
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr potratů; Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let) Počet Počet na 1 000 fertilních žen (15–49 let)
Samovolný potrat 502 5,8 13 857 5,7
Umělá přerušení těhotenství 763 8,8 21 893 9,0
- z toho ze zdravotních důvodů 140 1,6 4 430 1,8
Mimoděložní 30 0,3 1 207 0,5
Ostatní 0 0,0 0 0,0
Celkem 1 295 14,9 36 957 15,2