Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

Brno Česká republika
Naděje dožití (v letech) u žen ve věku
Rok: kraj 2013-2014, ČR 2014, okres 2010-2014
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 82,24 81,69
15 let - 66,96
45 let 38,09 37,54
65 let 20,19 19,54