Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

Brno Česká republika
Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku
Rok: kraj 2013-2014, ČR 2014, okres 2010-2014
Zdroj: Český statistický úřad, demografická statistika Roky Roky
0 let 76,54 75,78
15 let - 61,10
45 let 32,97 32,36
65 let 16,80 16,02