Souhrnné přehledy

Výstupy v této části nabízí uživateli základní ukazatele charakterizující daný region (případně Českou republiku)  souhrnně v jednom výstupu zaměřeném na určitou oblast podle hlavních tematických kapitol.

Souhrnné přehledy jsou určeny pro získání rychlých a ucelených informací, podrobnější údaje jsou k dispozici v části Statistické výstupy a Analýzy a publikace.