Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 248

4.1.4 Zabezpečení zdravotní péče

...zdravotnická zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické pláno... ... zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické plánování lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci... ... ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické plánování lůžka, lékaři, zdravotničtí pra... ... zdravotnické plánování lůžka, lékaři, zdravotničtí p... ... zdravotnické plánování lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci...

4.2.1 Počet lůžek v nemocnicích

...zdravotnická zařízení, regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka... ... plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři,... ... regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l...

4.2.6 Zajištění lůžkové péče v nemocnicích

... plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři,... ... regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l...

4.1.3 Celkový přehled zdravotnických zařízení podle sídla

...zdravotnická zařízení, regionální zdravotnické plánování, lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci... ... zdravotnické plánování, lůžka, lékaři, zdravotničtí p... ... zdravotnické plánování, lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci...

4.2.2 Počet lůžek v odborných léčebných ústavech

...zdravotnická zařízení, regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka... ... plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři,... ... regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l...

4.2.8 Lůžková péče ve specializovaných ústavech

...zdravotnická zařízení, organizace a řízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka... ... a řízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři,... ... zařízení, organizace a řízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l...

4.2.3 Lékaři a lůžka v léčebně-preventivní péči

... Lékaři a lůžka v léčebně-preventivní péči... ...zdravotnická zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka, ambulantní péče... ... zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka, ambulantní pé... ... zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka, ambulantní péče...

11.5 Obyvatelé s nejbližším ZZ daného typu v jiném kraji

... geografie, zdravotnická zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické plánování, věko... ... geografie, zdravotnická zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické plánování, věková struktu...

4.2.9 Poskytovaná péče v nemocnicích

...zdravotnická zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžk... ... zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři,... ... zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l...

4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení, lůžka, lékaři, zdravotničtí praco... ... zařízení, lůžka, lékaři, zdravotničtí p... ... zařízení, lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci...

4.2.5 Lůžková péče v nemocnicích

4.3.2 Ambulantní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních

...zdravotnická zařízení, ambulantní péče, zdravotničtí pracovníci, lékař... ... péče, zdravotničtí pracovníci, lékaři... ... zařízení, ambulantní péče, zdravotničtí pracovníci,...

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

... INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ P... ... ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI...

Lůžka

... zdravotnická zařízení...

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

... Lékaři a zdravotničtí p... ... Lékaři a zdravotničtí pracovníci...

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

... Lékaři a zdravotničtí p... ... Lékaři a zdravotničtí pracovníci...

4.2.4 Oddělení nemocnic podle oborů

... oddělení, zdravotničtí pracovníci, lékaři,... ... nemocniční oddělení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l...

12.1.5 Nemocniční lůžka

...zdravotnická zařízení, nemocnice,...

3.5.7 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců (v Kč) – poskytovatelé ambulantní (nelůžkové) péče

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

3.5.5 Průměrný měsíční plat zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

3.5.6 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie a druhu zařízení

...zdravotničtí pracovníci...

3.5.4 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců poskytovatelů akutní lůžkové péče (v Kč) – dohody o provedení práce a činnosti

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

Obložnost

... zdravotnická zařízení...

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie a sídla zdravotnického zařízení

...zdravotničtí pracovníci...

12.1.4 Počet lékařů

...lékaři, zdravotničtí p... ... zdravotničtí pracovníci...

5.3.4 Dosažená specializovaná způsobilost nelékařských pracovníků

... povolání, specializace, zdravotničtí pracovníci...

4.2.7 Lůžková péče v nemocnicích podle zřizovatele

4.3.4 Zabezpečení primární péče

... péče, praktičtí lékaři...

4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

3.5.1 Průměrný měsíční plat zaměstnanců nemocnic (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

3.5.2 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie

...zdravotničtí pracovníci...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

3.5.3 Průměrný měsíční plat zaměstnanců nemocnic odměňovaných smluvním platem (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

3.1.10 Struktura výdajů zdravotních pojišťoven podle druhu péče

5.1.4 Mobilita zdravotnických pracovníků

...zdravotničtí pracovníci...

12.1.2 Neuspokojená potřeba zdravotní péče

3.1.2 Výdaje na zdravotnictví

Počty zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

4.4.1 Počet výjezdů zdravotnické záchranné služby

4.4.2 Počet pacientů zdravotnické záchranné služby

4.5.1 Celkový přehled centrové péče

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

...zdravotnická zařízení...

3.3.1 Náklady ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

3.3.3 Výnosy ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

Počet pracovníků ve zdravotnictví

...zdravotničtí pracovníci...

3.3.5 Výsledek hospodaření ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

12.1.8 Návštěvy (ošetření/vyšetření) u praktického lékaře

... lékaři, ambulantní ...

3.3.2 Náklady ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.3.4 Výnosy ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.3.7 Aktiva ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.3.8 Pasiva ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

Ošetřovací dny

... zdravotnická zařízení, délka ...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pac...

4. Infrastruktura zdravotní péče

4. Infrastruktura zdravotní péče

3.3.6 Výsledek hospodaření ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

10. Indikátory zdravotní péče

10. Indikátory zdravotní péče

12.1.9 Vybrané ambulantní návštěvy (ošetření/vyšetření)

... lékaři, ambulantní ...

11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... zdravotnická zařízení, přemístění pac...

12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a výpočetní tomografie (CT)

4.3.3 Počet ambulantních ošetření / vyšetření dle oddělení a druhu zařízení dle okresů

Ukazatele v porodnictví a pediatrii

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

8.1.14 Rehospitalizace – počet za rok

... věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí p...

3.3.10 Krátkodobé pohledávky a závazky ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

5.2.1 Věk lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle hlavního oboru činnosti a podle pohlaví

...lékaři, zubní lékaři, farmaceuti, věková stru...

8.2.2 Hospitalizační mortalita – podíl ze zemřelých za rok

... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

12.1.6 Péče o diabetiky

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

3.1.9 Výdaje ZP

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

Zdroje dat

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

3.1.8 Příjmy a výdaje ZP

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

4.2. Lůžková péče

4.3. Ambulantní péče

4.5. Centrová péče

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

4.4. Zdravotnická záchranná služba

12. Dostupnost péče

12. Dostupnost péče

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

12.1. Indikátory dostupnosti péče

11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

Úvod

3.1.11 Náklady zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce

11.4 Dojezdová vzdálenost do nejbližšího ZZ daného typu

12.1.3 Dojezdová vzdálenost do nejbližšího ZZ daného typu

10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

Léčení diabetici podle sídla zdravotnického zařízení léčby

5.3.1 Dosažená specializovaná způsobilost lékařů

...lékaři,...

5.3.2 Dosažená specializovaná způsobilost zubních lékařů

... lékaři,...

4.1. Přehled zdravotnických zařízení

Nápověda

3.3. Hospodaření poskytovatelů – ostatní lůžková zařízení

3.4. Hospodaření poskytovatelů – ostatní nelůžková zařízení

5.2.3 Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních, farmaceutických a ostatních fakult podle oboru a typu studia

...lékaři, stupeň ...

2.7.4 Dlouhodobé zdravotní omezení v běžných činnostech

Ekonomické ukazatele - hospodaření

Zvlášť účtované prostředky

5.2.4 Studující a absolventi zdravotnických škol podle oboru a formy studia

Průměrná hrubá mzda

3.1.1 Výdaje na zdravotnictví

3.4.1 Náklady poskytovatelů vedoucích účetnictví

3.4.2 Výnosy poskytovatelů vedoucích účetnictví

Počet ambulantních ošetření-vyšetření

DPP a DPČ

3.4.3 Pohledávky a závazky poskytovatelů vedoucích účetnictví

3.4.4 Příjmy poskytovatelů vedoucích daňovou evidenci

3.4.5 Výdaje poskytovatelů vedoucích daňovou evidenci

3.2.5 Výsledek hospodaření nemocnic (v tis. Kč)

Počet bodů za provedené výkony

3.2.1 Náklady nemocnic podle druhu (v tis. Kč)

3.2.2 Náklady nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.2.3 Výnosy nemocnic podle druhu (v tis. Kč)

3.2.4 Výnosy nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.2.7 Aktiva nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.2.8 Pasiva nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.2.6 Výsledek hospodaření nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

2.7.3 Chronická nemocnost

3.2.9 Nově pořízený dlouhodobý majetek v nemocnicích podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.2.10 Krátkodobé pohledávky a závazky nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

2.7.22 Zdravotní rizika související s prací

2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

3.3.9 Nově pořízený dlouhodobý majetek v ostatních lůžkových zařízeních podle zřizovatele (v tis. Kč)

12.1.1 Náklady domácností za zdravotní péči

Index tělesné hmotnosti

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

O portálu

6.2.8 Intervalová prevalence – mezoteliom (C45)

6.2.7 Intervalová prevalence – zhoubný melanom kůže (C43)

6.2.3 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.2.4 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

6.2.9 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prsu (C50)

6.2.13 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

6.2.2 Intervalová prevalence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

6.2.12 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

6.2.5 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

6.2.14 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

6.2.10 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

6.2.11 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdla (C54–C55)

6.1.11 Incidence – mezoteliom (C45)

6.2.6 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

6.1.6 Incidence – zhoubné novotvary jícnu (C15)

6.1.7 Incidence – zhoubné novotvary žaludku (C16)

6.1.16 Incidence – zhoubné novotvary prostaty (C61)

6.1.5 Incidence – všechny zhoubné novotvary (C00–C97)

6.1.10 Incidence – zhoubný melanom kůže (C43)

6.2.15 Intervalová prevalence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

6.1.15 Incidence – zhoubné novotvary vaječníku (C56)

6.1.8 Incidence – zhoubné novotvary kolorekta (C18–C20)

6.1.12 Incidence – zhoubné novotvary prsu u žen (C50)

6.1.17 Incidence – zhoubné novotvary močového měchýře (C67)

6.1.13 Incidence – zhoubné novotvary hrdla děložního (C53)

6.1.14 Incidence – zhoubné novotvary dělohy mimo hrdlo (C54–C55)

6.1.9 Incidence – zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33–C34)

6.1.18 Incidence – zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

Incidence zhoubných novotvarů (C00–C97)

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

Incidence zhoubného novotvaru jícnu (C15)

Incidence zhoubného novotvaru prostaty (C61)

Incidence zhoubného novotvaru žaludku (C16)

Incidence zhoubného novotvaru prsu u žen (C50)

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

Incidence zhoubného novotvaru močového měchýře (C67)

Incidence zhoubného novotvaru dělohy (C54,C55)

Incidence zhoubného melanomu kůže (C43)

Incidence zhoubného novotvaru kolorekta (C18-C21)

Incidence zhoubného novotvaru vaječníku (C56)

Incidence zhoubného novotvaru hrdla děložního (C53)

Incidence zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34)

Incidence zhoubných novotvarů mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96)

Mortalita - ostatní příčiny

Celková mortalita

Mortalita – pády (W00–W19)

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

Hlášené případy pohlavních nemocí

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

Mortalita - nehody (V01–X59)

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)