Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 109

4.3.2 Ambulantní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních

... Ambulantní péče v ambulantních a lůžkových zař... ...zdravotnická zařízení, ambulantní péče, zdravotničtí pracovníci, lékař... ... zařízení, ambulantní péče, zdravotničtí pracovníci, lé... ... zařízení, ambulantní péče, zdravotničtí pracovníci,... ... péče, zdravotničtí pracovníci, lékaři...

4.2.3 Lékaři a lůžka v léčebně-preventivní péči

... Lékaři a lůžka v léčebně-preventivní péči... ...zdravotnická zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka, ambulantní péče... ... pracovníci, lékaři, lůžka, ambulantní péče... ... zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka, ambulantní péče... ... zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka, ambulantní pé...

4.1.4 Zabezpečení zdravotní péče

...zdravotnická zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické pláno... ... zdravotnické plánování lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci... ... zdravotnické plánování lůžka, lékaři, zdravotničtí p...

4.2.9 Poskytovaná péče v nemocnicích

...zdravotnická zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžk... ... zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l... ... zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři,...

4.2.8 Lůžková péče ve specializovaných ústavech

...zdravotnická zařízení, organizace a řízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka... ... zařízení, organizace a řízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l... ... a řízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři,...

4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení, lůžka, lékaři, zdravotničtí praco... ... zařízení, lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci... ... zařízení, lůžka, lékaři, zdravotničtí p...

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

... ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI... ... INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ P...

4.1.3 Celkový přehled zdravotnických zařízení podle sídla

...zdravotnická zařízení, regionální zdravotnické plánování, lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci... ... zdravotnické plánování, lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci... ... zdravotnické plánování, lůžka, lékaři, zdravotničtí p...

4.2.1 Počet lůžek v nemocnicích

...zdravotnická zařízení, regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka... ... regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l... ... plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři,...

3.5.7 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců (v Kč) – poskytovatelé ambulantní (nelůžkové) péče

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

4.2.6 Zajištění lůžkové péče v nemocnicích

... regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l... ... plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři,...

4.2.2 Počet lůžek v odborných léčebných ústavech

...zdravotnická zařízení, regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka... ... regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l... ... plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři,...

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

... Lékaři a zdravotničtí pracovníci... ... Lékaři a zdravotničtí p...

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

... Lékaři a zdravotničtí pracovníci... ... Lékaři a zdravotničtí p...

12.1.9 Vybrané ambulantní návštěvy (ošetření/vyšetření)

... lékaři, ambulantní péče... ... lékaři, ambulantní ...

4.3.4 Zabezpečení primární péče

...ambulantní péče, praktičtí l... ... péče, praktičtí lékaři...

5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie a druhu zařízení

...zdravotničtí pracovníci...

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie a sídla zdravotnického zařízení

...zdravotničtí pracovníci...

4.3. Ambulantní péče

... Ambulantní péče...

12.1.4 Počet lékařů

... zdravotničtí pracovníci... ...lékaři, zdravotničtí p...

12.1.8 Návštěvy (ošetření/vyšetření) u praktického lékaře

... lékaři, ambulantní péče... ... lékaři, ambulantní ...

4.2.4 Oddělení nemocnic podle oborů

... nemocniční oddělení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l... ... oddělení, zdravotničtí pracovníci, lékaři,...

5.3.4 Dosažená specializovaná způsobilost nelékařských pracovníků

... povolání, specializace, zdravotničtí pracovníci...

3.5.5 Průměrný měsíční plat zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

3.5.6 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

3.5.4 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců poskytovatelů akutní lůžkové péče (v Kč) – dohody o provedení práce a činnosti

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

4.3.3 Počet ambulantních ošetření / vyšetření dle oddělení a druhu zařízení dle okresů

...ambulantní péče...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie

...zdravotničtí pracovníci...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

11.5 Obyvatelé s nejbližším ZZ daného typu v jiném kraji

... geografie, zdravotnická zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické plánování, věko...

5.1.4 Mobilita zdravotnických pracovníků

...zdravotničtí pracovníci...

Počet ambulantních ošetření-vyšetření

...ambulantní péče...

Počty zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

4.5.1 Celkový přehled centrové péče

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

...zdravotnická zařízení...

Obložnost

... zdravotnická zařízení...

3.5.1 Průměrný měsíční plat zaměstnanců nemocnic (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

3.5.2 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

Počet pracovníků ve zdravotnictví

...zdravotničtí pracovníci...

Ošetřovací dny

... zdravotnická zařízení, délka ...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pac...

3.5.3 Průměrný měsíční plat zaměstnanců nemocnic odměňovaných smluvním platem (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... zdravotnická zařízení, přemístění pac...

Lůžka

... zdravotnická zařízení...

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

8.1.14 Rehospitalizace – počet za rok

... věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí p...

4.2.5 Lůžková péče v nemocnicích

12.1.5 Nemocniční lůžka

...zdravotnická zařízení, nemocnice,...

4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

5.2.1 Věk lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle hlavního oboru činnosti a podle pohlaví

...lékaři, zubní lékaři, farmaceuti, věková stru...

8.2.2 Hospitalizační mortalita – podíl ze zemřelých za rok

... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

12.1.6 Péče o diabetiky

12.1.2 Neuspokojená potřeba zdravotní péče

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

4.2.7 Lůžková péče v nemocnicích podle zřizovatele

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

3.1.10 Struktura výdajů zdravotních pojišťoven podle druhu péče

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

4.2. Lůžková péče

4.5. Centrová péče

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

Zdroje dat

... zdravotnictví ČR (A) Ambulantní péče (E) Pracovníci a ekonomika (L) Lůžková péče (T) Přístrojové vybavení...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení...

4. Infrastruktura zdravotní péče

4.4. Zdravotnická záchranná služba

12. Dostupnost péče

4. Infrastruktura zdravotní péče

12. Dostupnost péče

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

10. Indikátory zdravotní péče

12.1. Indikátory dostupnosti péče

10. Indikátory zdravotní péče

11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

3.3.1 Náklady ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

3.3.3 Výnosy ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

3.3.5 Výsledek hospodaření ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

3.3.2 Náklady ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.3.4 Výnosy ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.3.7 Aktiva ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.3.8 Pasiva ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

Léčení diabetici podle sídla zdravotnického zařízení léčby

3.3.6 Výsledek hospodaření ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

5.3.1 Dosažená specializovaná způsobilost lékařů

...lékaři,...

5.3.2 Dosažená specializovaná způsobilost zubních lékařů

... lékaři,...

4.1. Přehled zdravotnických zařízení

3.3. Hospodaření poskytovatelů – ostatní lůžková zařízení

3.4. Hospodaření poskytovatelů – ostatní nelůžková zařízení

3.3.10 Krátkodobé pohledávky a závazky ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

5.2.3 Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních, farmaceutických a ostatních fakult podle oboru a typu studia

...lékaři, stupeň ...

3.1.2 Výdaje na zdravotnictví

5.2.4 Studující a absolventi zdravotnických škol podle oboru a formy studia

12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a výpočetní tomografie (CT)

Úvod

Ukazatele v porodnictví a pediatrii

Nápověda