Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 57

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

... Screening v I. trimestru těhotenství... ... Screening v I. trimestru... ...plošný screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trimes... ... screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trim... ... screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, t... ... věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství,... ... prenatální diagnóza, těhotenství, trimestr...

9.3.2 Prenatální screening vrozených vývojových vad u plodu

...plošný screening, prenatální diagnóza, vrozené vady, fét... ... screening, prenatální diagnóza, vrozené vady, ...

9.3.5 Pozitivní prenatální diagnostika plodu a další vývoj těhotenství

... diagnostika plodu a další vývoj těhotenství... ...prenatální diagnóza, těhotenství, vrozená vada plodu, fé... ... diagnóza, těhotenství, vrozená vada plodu, ...

2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

...těhotenství, těhotné ženy, prenatální péče, trimes... ... těhotné ženy, prenatální péče, trimestr...

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50)

...plošný screening, nádory prsu, ženy, věková str... ... screening, nádory prsu, ženy, věková struktura...

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53)

...plošný screening, nádory děložního hrdla, ženy, věková strukt... ... nádory děložního hrdla, ženy, věková struktura...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20)

...plošný screening, nádory kolorekta, věková st... ... screening, nádory kolorekta, věková struktura...

9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

... novorozenec, narozené živého dítěte, prenatální diagnóza...

1.4.1 Potraty podle druhu, způsobu provedení a věku ženy

... potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura, mimoděložní tě... ... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura, mimoděložní těho...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

... Věková struktura obyvatelstva v krajích a ... ... populační charakteristiky, demografie, věková struktura...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

... Věková struktura...

9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

...plošný screening, vrozené vady, novorozenec, gestační vě...

2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

... Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a v... ... tabáku, kouření, těhotenství, těhotné ženy, maternofetální výměna látek, rizikové faktory...

Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

1.4.2 Potraty podle druhu, způsobu provedení a bydliště ženy

... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě...

10.9 Kontrola stavu diabetiků (vyšetření – HbA1c – LDL cholesterol, amputace DKK, screening nefropatie, vyšetření očí)

1.4.3 Počet potratů podle druhu potratu a počtu předchozích porodů, UPT a samovolných potratů

... indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství, poro...

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova...

8.1.14 Rehospitalizace – počet za rok

... věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí pacie...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

... statistika, věková struktura, mortalita,...

10.4 Úmrtí do 90 dnů po hospitalizaci

... infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková struktura...

Ukazatele v porodnictví a pediatrii

... o počtu rodiček užívajících tabák v těhotenství a o způsobech přerušení těhotenství. Ukazatele prezentují také perinatální úmrt...

8.2.2 Hospitalizační mortalita – podíl ze zemřelých za rok

... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor...

10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

... infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková struktura...

10.3 Návrat do ZZ do 30 dnů po hospitalizaci – neplánovaně

... - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktura...

11.5 Obyvatelé s nejbližším ZZ daného typu v jiném kraji

... regionální zdravotnické plánování, věková struktura...

10.2 Návrat do ZZ do 30 dnů po ukončení hospitalizace

... - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktura...

Věková struktura obyvatelstva

...Věková struktura...

10.1 Poměr jednodenních a vícedenních hospitalizací u vybraných diagnóz

... věková struktura...

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope...

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

... neschopnost, nemoci, věková struktura...

3.1.3 Struktura distribuovaných léčivých přípravků

2.1.2 Incidence novotvarů podle věku – muži

... nádory, muži, věková struktura...

2.1.3 Incidence novotvarů podle věku – ženy

... nádory, ženy, věková struktura...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická ...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

Celková mortalita

... slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v ... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

5.2.1 Věk lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle hlavního oboru činnosti a podle pohlaví

... zubní lékaři, farmaceuti, věková struktura...

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

12.1.10 Vybrané operace: transluminální koronární angioplastika, umělá náhrada kyčelního kloubu, katarakta

... - náhrada kyčelního kloubu, katarakta, věková struktura...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

3.1.10 Struktura výdajů zdravotních pojišťoven podle druhu péče

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacient...

10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... délka pobytu, věková struktura...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... statistika, věková struktura, mortalita,...