Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 55

4.2.6 Zajištění lůžkové péče v nemocnicích

...nemocnice, nemocniční oddělení, regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníc... ... nemocniční oddělení, regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka... ... nemocniční oddělení, regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžk... ... regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l... ... plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři,... ... zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka...

4.2.4 Oddělení nemocnic podle oborů

...nemocnice, nemocniční oddělení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka... ... nemocniční oddělení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžk... ... nemocniční oddělení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l... ... oddělení, zdravotničtí pracovníci, lékaři,... ... zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka...

4.2.5 Lůžková péče v nemocnicích

...nemocnice, nemocniční oddělení, regionální zdravotnické plánov... ... nemocniční oddělení, regionální zdravotnické pl... ... nemocniční oddělení, regionální zdravotnické plánování...

4.2.1 Počet lůžek v nemocnicích

... zařízení, regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžk... ... regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l... ... plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři,... ... zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka...

4.1.4 Zabezpečení zdravotní péče

... ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické plánování lůžka, lékaři, zdravotničtí praco... ... zdravotnické plánování lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci... ... zdravotnické plánování lůžka, lékaři, zdravotničtí p... ... regionální zdravotnické plánování lůžka, lékaři, zdravotničtí pra...

4.2.2 Počet lůžek v odborných léčebných ústavech

... zařízení, regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžk... ... regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l... ... plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři,... ... zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka...

4.1.3 Celkový přehled zdravotnických zařízení podle sídla

... zařízení, regionální zdravotnické plánování, lůžka, lékaři, zdravotničtí praco... ... zdravotnické plánování, lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci... ... zdravotnické plánování, lůžka, lékaři, zdravotničtí p... ... regionální zdravotnické plánování, lůžka, lékaři, zdravotničtí pra...

12.1.5 Nemocniční lůžka

... Nemocniční lůžka... ... zařízení, nemocnice,... ... zařízení, nemocnice, lůžka...

4.2.3 Lékaři a lůžka v léčebně-preventivní péči

... Lékaři a lůžka v léčebně-preventivní péči... ... Lékaři a lůžka v léčebně-preventivní péč... ... zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka, ambulantní péče... ... zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka, ambulantní pé... ... zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka, ambulantní ...

4.2.9 Poskytovaná péče v nemocnicích

... zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l... ... zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři,... ... zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka...

4.2.8 Lůžková péče ve specializovaných ústavech

... zařízení, organizace a řízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, l... ... a řízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři,... ... zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka...

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

... Lékaři a zdravotničtí pracovníci... ... Lékaři a zdravotničtí p...

5. Lékaři a zdravotničtí pracovníci

... Lékaři a zdravotničtí pracovníci... ... Lékaři a zdravotničtí p...

4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

... zařízení, lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci... ... zařízení, lůžka, lékaři, zdravotničtí p... ... zařízení, lůžka, lékaři, zdravotničtí pra...

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

... ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI... ... INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ P...

11.5 Obyvatelé s nejbližším ZZ daného typu v jiném kraji

... ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické plánování, věková s...

12.1.4 Počet lékařů

... zdravotničtí pracovníci... ...lékaři, zdravotničtí p...

4.3.2 Ambulantní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních

... zařízení, ambulantní péče, zdravotničtí pracovníci,... ... péče, zdravotničtí pracovníci, lékaři...

Lůžka

...Lůžka... ...lůžka, zdravotnická ...

5.1.1 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie

...zdravotničtí pracovníci...

5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie a druhu zařízení

...zdravotničtí pracovníci...

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie a sídla zdravotnického zařízení

...zdravotničtí pracovníci...

3.2. Hospodaření poskytovatelů – nemocnice

... Hospodaření poskytovatelů – nemocnice...

4.3.3 Počet ambulantních ošetření / vyšetření dle oddělení a druhu zařízení dle okresů

5.1.4 Mobilita zdravotnických pracovníků

...zdravotničtí pracovníci...

5.3.4 Dosažená specializovaná způsobilost nelékařských pracovníků

... povolání, specializace, zdravotničtí pracovníci...

4.4.1 Počet výjezdů zdravotnické záchranné služby

4.4.2 Počet pacientů zdravotnické záchranné služby

3.5.1 Průměrný měsíční plat zaměstnanců nemocnic (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

3.5.2 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

Počet pracovníků ve zdravotnictví

...zdravotničtí pracovníci...

3.5.5 Průměrný měsíční plat zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

3.5.6 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

3.5.3 Průměrný měsíční plat zaměstnanců nemocnic odměňovaných smluvním platem (v Kč)

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

3.5.7 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců (v Kč) – poskytovatelé ambulantní (nelůžkové) péče

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

3.5.4 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců poskytovatelů akutní lůžkové péče (v Kč) – dohody o provedení práce a činnosti

... mzdy a přídavky, zdravotničtí pracovníci...

Obložnost

...lůžka, zdravotnická ...

4.2.7 Lůžková péče v nemocnicích podle zřizovatele

...nemocnice, organizace a...

5.2.1 Věk lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle hlavního oboru činnosti a podle pohlaví

...lékaři, zubní lékaři, farmaceuti, věková stru...

5.1. Pracovníci ve zdravotnictví – celkový přehled

4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

11.4 Dojezdová vzdálenost do nejbližšího ZZ daného typu

12.1.3 Dojezdová vzdálenost do nejbližšího ZZ daného typu

4.3.4 Zabezpečení primární péče

... péče, praktičtí lékaři...

12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a výpočetní tomografie (CT)

5.3.1 Dosažená specializovaná způsobilost lékařů

...lékaři,...

5.3.2 Dosažená specializovaná způsobilost zubních lékařů

... lékaři,...

12.1.8 Návštěvy (ošetření/vyšetření) u praktického lékaře

... lékaři, ambulantní ...

12.1.9 Vybrané ambulantní návštěvy (ošetření/vyšetření)

... lékaři, ambulantní ...

5.2.3 Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních, farmaceutických a ostatních fakult podle oboru a typu studia

...lékaři, stupeň ...

5.2.4 Studující a absolventi zdravotnických škol podle oboru a formy studia

Zdroje dat

Nápověda

Úvod

Ukazatele v porodnictví a pediatrii