Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 122

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ... ... struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ... ... struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... Případy hospitalizace cizinců a ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu po... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacientů... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacient... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pac...

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.14 Rehospitalizace – počet za rok

... Rehospitalizace – počet za ro... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí pacient... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí pacie... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí p...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MK... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.2.2 Hospitalizační mortalita – podíl ze zemřelých za rok

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, morta... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

11.5 Obyvatelé s nejbližším ZZ daného typu v jiném kraji

... regionální zdravotnické plánování, věková struktura... ... geografie, zdravotnická zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické plánování, věko...

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie...

10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 ... ...hospitalizace, délka pobytu, věková st... ... délka pobytu, věková struktura...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

4.1.4 Zabezpečení zdravotní péče

...zdravotnická zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické pláno...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, morta... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

... Věková struktura obyvatelstva v krajích a ... ... populační charakteristiky, demografie, věková struktura...

10.2 Návrat do ZZ do 30 dnů po ukončení hospitalizace

... Návrat do ZZ do 30 dnů po ukončení hospitalizace... ...hospitalizace, pacienti - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktu... ... - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktura...

4.2.9 Poskytovaná péče v nemocnicích

...zdravotnická zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžk...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

4.3.2 Ambulantní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních

...zdravotnická zařízení, ambulantní péče, zdravotničtí pracovníci, lékař...

11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu po... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, přemístění pacient... ... zdravotnická zařízení, přemístění pac...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

... Věková struktura...

4.2.8 Lůžková péče ve specializovaných ústavech

...zdravotnická zařízení, organizace a řízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka...

11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

Ošetřovací dny

...hospitalizace, zdravotnická zařízení, délka poby... ... zdravotnická zařízení, délka ...

11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

3.1.10 Struktura výdajů zdravotních pojišťoven podle druhu péče

10.4 Úmrtí do 90 dnů po hospitalizaci

...hospitalizace, mortalita, chronická obtrukční plicní nemoc, infarkt myokardu, cévní nemoci mo... ... infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková struktura...

10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

...hospitalizace, mortalita, infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková str... ... infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková struktura...

10.3 Návrat do ZZ do 30 dnů po hospitalizaci – neplánovaně

...hospitalizace, pacienti - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktu... ... - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktura...

10.1 Poměr jednodenních a vícedenních hospitalizací u vybraných diagnóz

...hospitalizace, věková s... ... věková struktura...

4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení, lůžka, lékaři, zdravotničtí praco...

4.2.3 Lékaři a lůžka v léčebně-preventivní péči

...zdravotnická zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka, ambulantní péče...

4.1.3 Celkový přehled zdravotnických zařízení podle sídla

...zdravotnická zařízení, regionální zdravotnické plánování, lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci...

Počty zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

4.5.1 Celkový přehled centrové péče

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

...zdravotnická zařízení...

Obložnost

... zdravotnická zařízení...

4.3.4 Zabezpečení primární péče

4.2.1 Počet lůžek v nemocnicích

...zdravotnická zařízení, regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

... screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trim...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

... statistika, věková struktura, mortalita,...

4.3.3 Počet ambulantních ošetření / vyšetření dle oddělení a druhu zařízení dle okresů

Lůžka

... zdravotnická zařízení...

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50)

... screening, nádory prsu, ženy, věková struktura...

4.2.2 Počet lůžek v odborných léčebných ústavech

...zdravotnická zařízení, regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka...

4.2.5 Lůžková péče v nemocnicích

4.2.6 Zajištění lůžkové péče v nemocnicích

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53)

... nádory děložního hrdla, ženy, věková struktura...

12.1.5 Nemocniční lůžka

...zdravotnická zařízení, nemocnice,...

Věková struktura obyvatelstva

...Věková struktura...

4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20)

... screening, nádory kolorekta, věková struktura...

1.4.1 Potraty podle druhu, způsobu provedení a věku ženy

... potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura, mimoděložní tě...

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

... neschopnost, nemoci, věková struktura...

2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

3.1.3 Struktura distribuovaných léčivých přípravků

2.1.2 Incidence novotvarů podle věku – muži

... nádory, muži, věková struktura...

2.1.3 Incidence novotvarů podle věku – ženy

... nádory, ženy, věková struktura...

12.1.6 Péče o diabetiky

12.1.2 Neuspokojená potřeba zdravotní péče

2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

... Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o ...

Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

... případů hospitalizace v důsledku pokusu o ...

4.2.7 Lůžková péče v nemocnicích podle zřizovatele

Celková mortalita

... slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v ... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

5.2.1 Věk lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle hlavního oboru činnosti a podle pohlaví

... zubní lékaři, farmaceuti, věková struktura...

8. Hospitalizace

... Hospitalizace...

8. Hospitalizace

... Hospitalizace...

12.1.10 Vybrané operace: transluminální koronární angioplastika, umělá náhrada kyčelního kloubu, katarakta

... - náhrada kyčelního kloubu, katarakta, věková struktura...

8.1. Hospitalizace – základní údaje

... Hospitalizace – základní úda...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... Hospitalizace – migrace p...

3.5.7 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců (v Kč) – poskytovatelé ambulantní (nelůžkové) péče

4.2. Lůžková péče

4.3. Ambulantní péče

4.5. Centrová péče

4. Infrastruktura zdravotní péče

4.4. Zdravotnická záchranná služba

12. Dostupnost péče

4. Infrastruktura zdravotní péče

12. Dostupnost péče

10. Indikátory zdravotní péče

12.1. Indikátory dostupnosti péče

10. Indikátory zdravotní péče

3.5.4 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců poskytovatelů akutní lůžkové péče (v Kč) – dohody o provedení práce a činnosti

3. EKONOMICKÉ UKAZATELE, INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNÍ PÉČE, LÉKAŘI A ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI

3.3.1 Náklady ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

3.3.3 Výnosy ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

3.3.5 Výsledek hospodaření ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

3.5.5 Průměrný měsíční plat zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

3.5.6 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

3.3.2 Náklady ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.3.4 Výnosy ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.3.7 Aktiva ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.3.8 Pasiva ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

Léčení diabetici podle sídla zdravotnického zařízení léčby

3.3.6 Výsledek hospodaření ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

4.1. Přehled zdravotnických zařízení

3.3. Hospodaření poskytovatelů – ostatní lůžková zařízení

3.4. Hospodaření poskytovatelů – ostatní nelůžková zařízení

5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie a druhu zařízení

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... statistika, věková struktura, mortalita,...

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie a sídla zdravotnického zařízení

3.3.10 Krátkodobé pohledávky a závazky ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

Počet hospitalizovaných

...hospitalizace...

5.3.4 Dosažená specializovaná způsobilost nelékařských pracovníků

3.1.2 Výdaje na zdravotnictví

Počet ambulantních ošetření-vyšetření

12.1.8 Návštěvy (ošetření/vyšetření) u praktického lékaře

12.1.9 Vybrané ambulantní návštěvy (ošetření/vyšetření)

12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a výpočetní tomografie (CT)

Zdroje dat

Úvod

Ukazatele v porodnictví a pediatrii

Nápověda