Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 93

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie... ... struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie operační...

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie opera... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie... ... struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie operační...

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... Případy hospitalizace cizinců a ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez dom...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu po... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacientů... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacient... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pac...

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.14 Rehospitalizace – počet za rok

... Rehospitalizace – počet za ro... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí pacient... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí pacie... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí p...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MK... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol ... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografi... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská ge...

8.2.2 Hospitalizační mortalita – podíl ze zemřelých za rok

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, morta... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, morta... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... věková struktura, zdravotnická zařízení,...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní ...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

... Věková struktura obyvatelstva v krajích a ... ... populační charakteristiky, demografie, věková struktura...

10.2 Návrat do ZZ do 30 dnů po ukončení hospitalizace

... Návrat do ZZ do 30 dnů po ukončení hospitalizace... ...hospitalizace, pacienti - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktu... ... - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktura...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická za... ... věková struktura, zdravotnická ... ... věková struktura, zdravotnická zařízení...

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

...hospitalizace, věková struktura, zdravotnická zařízení, délka pobytu... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka ...

11.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu po... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, přemístění pacient... ... zdravotnická zařízení, přemístění pac...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

... Věková struktura...

11.5 Obyvatelé s nejbližším ZZ daného typu v jiném kraji

... regionální zdravotnické plánování, věková struktura... ... geografie, zdravotnická zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické plánování, věko...

11.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

Ošetřovací dny

...hospitalizace, zdravotnická zařízení, délka poby... ... zdravotnická zařízení, délka ...

11.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele a kapitol MKN-10

... Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu posk... ...hospitalizace, zdravotnická zařízení, lékařská geogra... ... zdravotnická zařízení, lékařská ge...

10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 ... ...hospitalizace, délka pobytu, věková st... ... délka pobytu, věková struktura...

10.4 Úmrtí do 90 dnů po hospitalizaci

...hospitalizace, mortalita, chronická obtrukční plicní nemoc, infarkt myokardu, cévní nemoci mo... ... infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková struktura...

10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

...hospitalizace, mortalita, infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková str... ... infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková struktura...

10.3 Návrat do ZZ do 30 dnů po hospitalizaci – neplánovaně

...hospitalizace, pacienti - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktu... ... - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktura...

10.1 Poměr jednodenních a vícedenních hospitalizací u vybraných diagnóz

...hospitalizace, věková s... ... věková struktura...

4.1.1 Celkový přehled zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení, lůžka, lékaři, zdravotničtí praco...

4.1.3 Celkový přehled zdravotnických zařízení podle sídla

...zdravotnická zařízení, regionální zdravotnické plánování, lůžka, lékaři, zdravotničtí pracovníci...

Počty zdravotnických zařízení

...zdravotnická zařízení...

4.1.2 Počet zdravotnických zařízení podle zřizovatele

...zdravotnická zařízení...

Obložnost

... zdravotnická zařízení...

4.2.1 Počet lůžek v nemocnicích

...zdravotnická zařízení, regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka...

4.2.9 Poskytovaná péče v nemocnicích

...zdravotnická zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžk...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

... screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trim...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

... statistika, věková struktura, mortalita,...

4.1.4 Zabezpečení zdravotní péče

...zdravotnická zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické pláno...

Lůžka

... zdravotnická zařízení...

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50)

... screening, nádory prsu, ženy, věková struktura...

4.2.2 Počet lůžek v odborných léčebných ústavech

...zdravotnická zařízení, regionální zdravotnické plánování, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka...

4.2.8 Lůžková péče ve specializovaných ústavech

...zdravotnická zařízení, organizace a řízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka...

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53)

... nádory děložního hrdla, ženy, věková struktura...

12.1.5 Nemocniční lůžka

...zdravotnická zařízení, nemocnice,...

Věková struktura obyvatelstva

...Věková struktura...

4.6.1 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20)

... screening, nádory kolorekta, věková struktura...

1.4.1 Potraty podle druhu, způsobu provedení a věku ženy

... potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura, mimoděložní tě...

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

... neschopnost, nemoci, věková struktura...

3.1.3 Struktura distribuovaných léčivých přípravků

4.2.3 Lékaři a lůžka v léčebně-preventivní péči

...zdravotnická zařízení, zdravotničtí pracovníci, lékaři, lůžka, ambulantní péče...

2.1.2 Incidence novotvarů podle věku – muži

... nádory, muži, věková struktura...

2.1.3 Incidence novotvarů podle věku – ženy

... nádory, ženy, věková struktura...

4.3.2 Ambulantní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních

...zdravotnická zařízení, ambulantní péče, zdravotničtí pracovníci, lékař...

2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

... Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o ...

Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

... případů hospitalizace v důsledku pokusu o ...

Celková mortalita

... slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v ... ... statistika, věková struktura, mortalita,...

5.2.1 Věk lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle hlavního oboru činnosti a podle pohlaví

... zubní lékaři, farmaceuti, věková struktura...

8. Hospitalizace

... Hospitalizace...

8. Hospitalizace

... Hospitalizace...

12.1.10 Vybrané operace: transluminální koronární angioplastika, umělá náhrada kyčelního kloubu, katarakta

... - náhrada kyčelního kloubu, katarakta, věková struktura...

8.1. Hospitalizace – základní údaje

... Hospitalizace – základní úda...

8.3. Hospitalizace – migrace pacientů

... Hospitalizace – migrace p...

3.1.10 Struktura výdajů zdravotních pojišťoven podle druhu péče

4.4. Zdravotnická záchranná služba

3.3.1 Náklady ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

3.3.3 Výnosy ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

3.3.5 Výsledek hospodaření ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

3.5.5 Průměrný měsíční plat zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

3.5.6 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

3.3.2 Náklady ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.3.4 Výnosy ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.3.7 Aktiva ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

3.3.8 Pasiva ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

Léčení diabetici podle sídla zdravotnického zařízení léčby

3.3.6 Výsledek hospodaření ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

4.1. Přehled zdravotnických zařízení

3.3. Hospodaření poskytovatelů – ostatní lůžková zařízení

3.4. Hospodaření poskytovatelů – ostatní nelůžková zařízení

5.1.3 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie a druhu zařízení

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... statistika, věková struktura, mortalita,...

5.1.2 Pracovníci ve zdravotnictví podle kategorie a sídla zdravotnického zařízení

4.3.3 Počet ambulantních ošetření / vyšetření dle oddělení a druhu zařízení dle okresů

3.3.10 Krátkodobé pohledávky a závazky ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

Počet hospitalizovaných

...hospitalizace...

5.3.4 Dosažená specializovaná způsobilost nelékařských pracovníků

12.1.7 Medicínské technologie: magnetická rezonance (MRI) a výpočetní tomografie (CT)