Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 50

3.1.9 Výdaje ZP

...ekonomika, finanční řízení, rozpočty, zdravotní pojišt... ... finanční řízení, rozpočty, zdravotní p... ... finanční řízení, rozpočty, zdravotní ...

3.1.8 Příjmy a výdaje ZP

...ekonomika, finanční řízení, rozpočty, zdravotní pojišt... ... finanční řízení, rozpočty, zdravotní p... ... finanční řízení, rozpočty, zdravotní ...

Ekonomické ukazatele - hospodaření

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

Zvlášť účtované prostředky

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.2.5 Výsledek hospodaření nemocnic (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

Počet bodů za provedené výkony

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.1.11 Náklady zdravotních pojišťoven na 1 pojištěnce

...ekonomika, finanční řízení, rozpočty, zdravotní pojišt... ... finanční řízení, rozpočty, zdravotní p... ... finanční řízení, rozpočty, zdravotní ...

3.2.1 Náklady nemocnic podle druhu (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.2.2 Náklady nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.2.3 Výnosy nemocnic podle druhu (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.2.4 Výnosy nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.2.7 Aktiva nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.2.8 Pasiva nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.3.1 Náklady ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.3.3 Výnosy ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.1.10 Struktura výdajů zdravotních pojišťoven podle druhu péče

...ekonomika, finanční řízení, rozpočty, zdravotní pojišt... ... finanční řízení, rozpočty, zdravotní p... ... finanční řízení, rozpočty, zdravotní ...

3.2.6 Výsledek hospodaření nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.3.5 Výsledek hospodaření ostatních lůžkových zařízení (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.3.2 Náklady ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.3.4 Výnosy ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.3.7 Aktiva ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.3.8 Pasiva ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

3.3.6 Výsledek hospodaření ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika, finanční řízení, rozp... ... finanční řízení,... ... finanční řízení, rozpočty...

4.2.8 Lůžková péče ve specializovaných ústavech

4.2.7 Lůžková péče v nemocnicích podle zřizovatele

4.1.4 Zabezpečení zdravotní péče

... zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické plánování lůžka, lékaři, ...

Průměrná hrubá mzda

...ekonomika, mzdy a...

3.1.2 Výdaje na zdravotnictví

... na zdravotnictví, ekonomika zdravotnictví, zdravotní péče - nák...

3.1.1 Výdaje na zdravotnictví

... na zdravotnictví, ekonomika...

3.4.1 Náklady poskytovatelů vedoucích účetnictví

...ekonomika...

3.4.2 Výnosy poskytovatelů vedoucích účetnictví

...ekonomika...

DPP a DPČ

...ekonomika...

3.4.3 Pohledávky a závazky poskytovatelů vedoucích účetnictví

...ekonomika...

3.4.4 Příjmy poskytovatelů vedoucích daňovou evidenci

...ekonomika...

3.4.5 Výdaje poskytovatelů vedoucích daňovou evidenci

...ekonomika...

3.5.1 Průměrný měsíční plat zaměstnanců nemocnic (v Kč)

...ekonomika, mzdy a přídavky, zdravotničtí pra...

3.5.2 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců nemocnic (v Kč)

...ekonomika, mzdy a přídavky, zdravotničtí pra...

11.5 Obyvatelé s nejbližším ZZ daného typu v jiném kraji

... geografie, zdravotnická zařízení, ekonomika a organizace zdravotní péče, regionální zdravotnické plánování, věková struktur...

3.5.5 Průměrný měsíční plat zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

...ekonomika, mzdy a přídavky, zdravotničtí pra...

3.5.6 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ostatních lůžkových zařízení (v Kč)

...ekonomika, mzdy a přídavky, zdravotničtí pra...

3.5.3 Průměrný měsíční plat zaměstnanců nemocnic odměňovaných smluvním platem (v Kč)

...ekonomika, mzdy a přídavky, zdravotničtí pra...

3.5.7 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců (v Kč) – poskytovatelé ambulantní (nelůžkové) péče

...ekonomika, mzdy a přídavky, zdravotničtí pra...

3.2.9 Nově pořízený dlouhodobý majetek v nemocnicích podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika...

3.2.10 Krátkodobé pohledávky a závazky nemocnic podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika...

3.5.4 Průměrná měsíční mzda zaměstnanců poskytovatelů akutní lůžkové péče (v Kč) – dohody o provedení práce a činnosti

...ekonomika, mzdy a přídavky, zdravotničtí pra...

3.3.9 Nově pořízený dlouhodobý majetek v ostatních lůžkových zařízeních podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika...

3.3.10 Krátkodobé pohledávky a závazky ostatních lůžkových zařízení podle zřizovatele (v tis. Kč)

...ekonomika...

O portálu

Ukazatele v porodnictví a pediatrii

Zdroje dat

... Ambulantní péče (E) Pracovníci a ekonomika (L) Lůžková péče (T) Přístrojové vybavení (V) Péče o cizince ...