Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 166

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... věková struktura, mortalita, smrt...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

... Věková struktura obyvatelstva v krajích a ... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věková str... ... populační charakteristiky, demografie, věková struktura...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

... Věková struktura... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, d...

Celková mortalita

... mortalita... ... pravidly a postupy. Klíčová slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v PD... ... slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v ... ... statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje... ...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... věková struktura, mortalita, smrt...

1.2.6 Zemřelí celkem

...demografická statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita, smrt...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

... Celková mortalita; ECHI... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Celková úmrtno... ...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... statistika, věková struktura, mortalita,... ... věková struktura, mortalita, smrt...

1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

...demografická statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita,... ... statistika, mortalita, smrt...

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm... ... statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví a příčiny úmrtí

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko... ... statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko... ... statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko...

Věková struktura obyvatelstva

...Věková struktura... ... potencionální podpory. Klíčová slova:demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věk výstup v PDF... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.4.1 Potraty podle druhu, způsobu provedení a věku ženy

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková strukt... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura, mimoděložní tě...

8.2.2 Hospitalizační mortalita – podíl ze zemřelých za rok

... Hospitalizační mortalita – podíl ze zemřelých za rok... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... struktura, zdravotnická zařízení, mortalita...

8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

... Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol M... ... věková struktura, zdravotnická zařízení, mor... ... struktura, zdravotnická zařízení, mortalita...

10.4 Úmrtí do 90 dnů po hospitalizaci

... infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková struktura... ... mortalita, chronická obtrukční plicní nemoc, infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věkov...

10.7 Úmrtnost u hospitalizovaných s AIM a mozkovou mrtvicí do 30 dnů

... infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková struktura... ... mortalita, infarkt myokardu, cévní nemoci mozku, věková str...

8.3.5 Případy hospitalizace cizinců a bezdomovců

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geografie, lidé bez domova...

8.1.14 Rehospitalizace – počet za rok

... věková struktura, zdravotnická zařízení, znovupřijetí pacie...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

... screening, věková struktura, prenatální diagnóza, těhotenství, trim...

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal... ... délka života, demografické tabulky, mortalita...

Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal... ... délka života, demografické tabulky, mortalita...

7.6.2 Vývoj perinatální úmrtnosti podle pohlaví

...mortalita, perinatální smrt, v... ... perinatální smrt,...

7.6.1 Kojenecká úmrtnost podle pohlaví a stáří ve dnech

...mortalita, kojenec, smrt,... ... kojenec, smrt,...

9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50)

... screening, nádory prsu, ženy, věková struktura...

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal... ... délka života, demografické tabulky, mortalita, zdravotní stav, zdravotní stav - ukazatelé, chronické omezení aktivity, kval...

10.3 Návrat do ZZ do 30 dnů po hospitalizaci – neplánovaně

... - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktura...

11.5 Obyvatelé s nejbližším ZZ daného typu v jiném kraji

... regionální zdravotnické plánování, věková struktura...

10.2 Návrat do ZZ do 30 dnů po ukončení hospitalizace

... - propuštění, znovupřijetí pacientů, věková struktura...

9.2.2 Pokrytí screeningem karcinomu děložního hrdla (C53)

... nádory děložního hrdla, ženy, věková struktura...

9.2.3 Pokrytí screeningem karcinomu tlustého střeva a konečníku (C18–C20)

... screening, nádory kolorekta, věková struktura...

10.1 Poměr jednodenních a vícedenních hospitalizací u vybraných diagnóz

... věková struktura...

8.1.12 Počet operovaných pacientů podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope...

2.5.4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle věku

... neschopnost, nemoci, věková struktura...

3.1.3 Struktura distribuovaných léčivých přípravků

1.1.5 Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věkové rozložení, stárn...

Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

2.1.2 Incidence novotvarů podle věku – muži

... nádory, muži, věková struktura...

2.1.3 Incidence novotvarů podle věku – ženy

... nádory, ženy, věková struktura...

8.1.8 Suma hospitalizačních dnů podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

Pohyb obyvatel

...demografická statistika, rodina - charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růs...

1.2.1 Pohyb obyvatelstva

...demografická statistika, rodina - charakteristika, manželský s...

1.7.1 Vzdělání obyvatelstva

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá...

8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická ...

1.7.2 Celková nezaměstnanost

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n...

8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, chirurgie ope...

8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická ...

8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

Počet živě narozených

...demografická statistika, narození živého dí...

Hustota zalidnění

...demografická statistika, demografie, hustota...

1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo...

Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo...

8.1.7 Délka jedné hospitalizace ve dnech podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

1.3.1 Očekávaný vývoj plodnosti

...demografická statistika, fertilita,...

5.2.1 Věk lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle hlavního oboru činnosti a podle pohlaví

... zubní lékaři, farmaceuti, věková struktura...

1.1.3 Naděje dožití

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky...

Počet obyvatel k 31.12.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, d...

8.1.10 Případy hospitalizace s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... věková struktura, zdravotnická zařízení, jednotky intenzivní péče...

12.1.10 Vybrané operace: transluminální koronární angioplastika, umělá náhrada kyčelního kloubu, katarakta

... - náhrada kyčelního kloubu, katarakta, věková struktura...

8.3.2 Případy hospitalizace dle bydliště pacientů hospitalizovaných v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

Úhrnná plodnost žen

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá...

1.2.3 Vývoj počtu živě narozených

...demografická statistika, narození živého dí...

1.2.4 Vývoj počtu mrtvě narozených

...demografická statistika, narození mrtvého p...

8.1.4 Počet hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická ...

8.1.6 Délka hospitalizací na hospitalizovaného pacienta za rok v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

... věková struktura, zdravotnická zařízení, délka poby...

8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, lékařská geogra...

Věkové skupiny obyvatelstva k 31.12.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n...

3.1.10 Struktura výdajů zdravotních pojišťoven podle druhu péče

1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věkové rozložení, stárnutí, d...

8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

... věková struktura, zdravotnická zařízení, přemístění pacient...

1.7.4 Obyvatelstvo pod hranicí chudoby a příjmová nerovnost

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, chudoba, sociálně ekonomické ...

Narození mimo manželství

...demografická statistika, porod,...

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

... délka pobytu, věková struktura...

1.3.3 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.5.1 Narození podle věku matky, vitality a pohlaví

...demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu, věk matky...

1.5.2 Vývoj úhrnné plodnosti žen podle trvalého bydliště

...demografická statistika, plodnost,...

7.5.1 Úraz, otrava (S00–T98) a místo úmrtí

... a nehody, rány a poranění, otrava, smrt...

1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.4.2 Potraty podle druhu, způsobu provedení a bydliště ženy

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.2.10 Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2)

...demografická statistika, demografie, hustota...

7.4.1 Zemřelí podle místa úmrtí

...smrt...

7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

...smrt...

1.5.4 Vývoj počtu narozených mimo manželství podle bydliště matky

...demografická statistika, porod,...

7.5.2 Kardiovaskulární příčina (I00–I99) a místo úmrtí

... nemoci, smrt...

1.4.3 Počet potratů podle druhu potratu a počtu předchozích porodů, UPT a samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t...

1.5.3 Úhrnná plodnost podle pořadí a pravděpodobnost zvětšování rodiny podle bydliště matky

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

7.5.3 Chronická příčina (novotvary / plicní, renální jaterní selhání / neurodegenerativní / diabetes / AIDS / demence atd.) a místo úmrtí

...smrt...

Mortalita - ostatní příčiny

...Mortalita - ostatní ... ... pravidly a postupy. Klíčová slova:mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Datové zdroje... ...mortalita...

7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

... Celková mortalita v krajích a ... ...mortalita...

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97) u dětí (věk 0–14 let); ECHI 13

...Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97) u dětí (věk 0–14 let); ECHI 13... ... mortalita...

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

... Mortalita – onemocnění jater (K7... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... jater, mortalita...

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

... Mortalita – onemocnění ledvin (N0... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... ledvin, mortalita...

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

... Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... nemoci, mortalita...

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

... Mortalita – diabetes mellitus (... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... mellitus, mortalita...

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

... Mortalita – ostatní př... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ...mortalita...

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

... Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... žaludku, mortalita...

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

... Mortalita – astma (dg. J... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... mortalita, pneumologie,...

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

... Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... kůže, melanom, mortalita...

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

... Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... pádem, mortalita...

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

... Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nemoci, mortalita...

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

... Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... infekce, AIDS, mortalita...

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

... Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... prostaty, mortalita...

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

... Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... prsu, ženy, mortalita...

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

... Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srde... ... nemoci, mortalita...

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

... Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nehody, mortalita...

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

... Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... sebepoškozování, mortalita...

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

... Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... násilí, mortalita...

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

... Mortalita – respirační onemocnění (J00–... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... dýchacího systému, mortalita...

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

... Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsl... ... nemoc, demence, mortalita...

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

... Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévn... ... poruchy, mortalita...

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

... Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na isch... ... choroba srdeční, mortalita...

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

... Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita...

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

... Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zh... ... nádory, mortalita...

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

... Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chr... ... trávicího systému, mortalita...

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

... Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na poru... ... zdraví, mortalita...

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

... Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... obstrukční plicní nemoc, bronchitida, mortalita, pneumologie,...

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

... Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... tlustého střeva, nádory konečníku, mortalita...

Mortalita – pády (W00–W19)

...Mortalita – pády (W... ... a postupy. Klíčová slova:úrazy pádem, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... pádem, mortalita...

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

...Mortalita – dopravní nehody ... ... slova:dopravní nehody, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nehody, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

...Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C1... ... slova:nádory žaludku, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... žaludku, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

...Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C... ... slova:nádory prostaty, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... prostaty, mortalita...

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

...Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43... ... slova:nádory kůže, melanom, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... kůže, melanom, mortalita...

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

... Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita...

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

... Mortalita – úrazy, otravy (S... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita...

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

... Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... hematologické nádory, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

...Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18... ... slova:nádory tlustého střeva, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... tlustého střeva, mortalita...

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

...Mortalita cévních nemocí mozku ... ... slova:cerebrovaskulární poruchy, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na cévn... ... poruchy, mortalita...

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

... Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na neho... ... a nehody, mortalita...

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

...Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B... ... slova:infekční nemoci, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nemoci, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

...Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u že... ... slova:nádory prsu, ženy, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... prsu, ženy, mortalita...

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

...Mortalita nemocí trávicí soustavy (K... ... slova:nemoci trávicího systému, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro... ... trávicího systému, mortalita...

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

...Mortalita ischemických nemocí srdečních (I2... ... slova:ischemická choroba srdeční, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na isch... ... choroba srdeční, mortalita...

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

...Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)... ... slova:kardiovaskulární nemoci, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na srde... ... nemoci, mortalita...

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

... Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita...

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

...Mortalita – zhoubné no... ... slova:zhoubné nádory, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... nádory, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

...Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... dělohy, nádory děložního čípku, mortalita...

Mortalita - nehody (V01–X59)

...Mortalita - nehody... ... slova:úrazy a nehody, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na neho... ... a nehody, mortalita...

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

...Mortalita onemocnění ledvin ... ... v čase. Klíčová slova:nemoci ledvin, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... ledvin, mortalita...

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

...Mortalita onemocnění j... ... v čase. Klíčová slova:nemoci jater, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... jater, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

...Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)... ... slova:leukemie, hematologické nádory, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na zhou... ... hematologické nádory, mortalita...

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

...Mortalita diabetu... ... slova:diabetes mellitus, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... mellitus, mortalita...

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

...Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C3... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nádory průdušnice, nádory hrtanu, mortalita...

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

...Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost na chro... ... chronická obstrukční plicní nemoc, mortalita...

7. Mortalita

... Mortalita...

7. Mortalita

... Mortalita...

7.1. Celková mortalita

... Celková mortalita...

8.2. Hospitalizační mortalita

... Hospitalizační mortalita...

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

...Mortalita respiračních o... ... slova:nemoci dýchacího systému, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... dýchacího systému, mortalita...

7.2. Mortalita dle příčin úmrtí

... Mortalita dle příčin úm...

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

...Mortalita - úrazy a ... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... a nehody, rány a poranění, otrava, mortalita...

7.3. Mortalita dle příčin úmrtí – ECHI

... Mortalita dle příčin úmrtí – ECHI...

7.6. Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECHI

... Mortalita – indikátory zdravotního stavu ECH...

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

...Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G... ... slova:neurodegenerativní nemoci, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nemoci, mortalita...

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)

...Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30,... ... slova:Alzheimerova nemoc, demence, mortalita výstup v ... ... zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsle... ... nemoc, demence, mortalita...

2.4.2 Mozková mrtvice

... mozková příhoda, prevalence, mortalita...

7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

... Smrtelná předávkování drog... ...mortalita, poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek...

2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

... obstrukční plicní nemoc, prevalence, mortalita...

2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

... myokardu, prevalence, mortalita...

2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

... prevalence, mortalita...

7.6.5 Úmrtí v důsledku konzumace alkoholu (T51)

...mortalita,...