Vyhledávání

ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV, oddělte čárkou:
Počet nalezených stránek: 112

Počet potratů podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenst... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství...

1.4.1 Potraty podle druhu, způsobu provedení a věku ženy

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková strukt... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura, mimoděložní těhotenstv... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, věková struktura, mimoděložní těho... ... těhotenství, věková struktura, mimoděložní těhotenství...

1.2.5 Vývoj počtu potratů podle druhu a způsobu provedení

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenst... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství...

1.4.2 Potraty podle druhu, způsobu provedení a bydliště ženy

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenst... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotens... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní tě... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství...

1.4.3 Počet potratů podle druhu potratu a počtu předchozích porodů, UPT a samovolných potratů

...demografická statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní t... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství, porod... ... statistika, potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství, porod... ... potrat spontánní, indukovaný potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství, poro... ... potrat, umělé ukončení těhotenství, mimoděložní těhotenství,...

9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

9.3.5 Pozitivní prenatální diagnostika plodu a další vývoj těhotenství

10.2 Návrat do ZZ do 30 dnů po ukončení hospitalizace

2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

Ukazatele v porodnictví a pediatrii

1.1.5 Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věkové rozložení, stárn...

Index stáří

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Pohyb obyvatel

...demografická statistika, rodina - charakteristika, manželský stav, demografie, populační dynamika, růs...

1.2.1 Pohyb obyvatelstva

...demografická statistika, rodina - charakteristika, manželský s...

1.7.1 Vzdělání obyvatelstva

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá...

1.2.6 Zemřelí celkem

...demografická statistika, mortalita,...

1.7.2 Celková nezaměstnanost

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n...

1.1.1 Věková struktura obyvatelstva

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, d...

Počet živě narozených

...demografická statistika, narození živého dí...

Hustota zalidnění

...demografická statistika, demografie, hustota...

1.7.3 Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo...

Obyvatelstvo podle zaměstnání

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, zaměstnání, povo...

1.3.1 Očekávaný vývoj plodnosti

...demografická statistika, fertilita,...

1.3.2 Očekávaný vývoj úmrtnosti

...demografická statistika, mortalita,...

1.1.3 Naděje dožití

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky...

1.6.1 Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

Počet obyvatel k 31.12.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, d...

Zemřelí a úmrtnost podle příčin

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina sm...

Úhrnná plodnost žen

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, vzdělávání, stupeň vzdělá...

1.2.3 Vývoj počtu živě narozených

...demografická statistika, narození živého dí...

1.2.4 Vývoj počtu mrtvě narozených

...demografická statistika, narození mrtvého p...

Věkové skupiny obyvatelstva k 31.12.

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

Celková nezaměstnanost (věk 15+ let)

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, n...

1.6.3 Specifická úmrtnost podle věkových skupin

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s...

1.1.6 Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věkové rozložení, stárnutí, d...

1.7.4 Obyvatelstvo pod hranicí chudoby a příjmová nerovnost

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, chudoba, sociálně ekonomické ...

Narození mimo manželství

...demografická statistika, porod,...

1.6.4 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví a příčiny úmrtí

...demografická statistika, mortalita, smrt, příčina smrti, ko...

Zastoupení osob ve věku 80+ v populaci

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.3.3 Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, populační dyn...

1.1.2 Věková struktura obyvatelstva v krajích a okresech

...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věková str...

Naděje dožití (v letech) u mužů ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

Naděje dožití (v letech) u žen ve věku

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

1.5.1 Narození podle věku matky, vitality a pohlaví

...demografická statistika, narození živého dítěte, narození mrtvého plodu, věk matky...

Věková struktura obyvatelstva

... potencionální podpory. Klíčová slova:demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, věk výstup v PDF... ...demografická statistika, populace, populační charakteristiky, demografie, v...

1.5.2 Vývoj úhrnné plodnosti žen podle trvalého bydliště

...demografická statistika, plodnost,...

1.2.10 Hustota zalidnění (počet obyvatel na km2)

...demografická statistika, demografie, hustota...

Celková mortalita

... pravidly a postupy. Klíčová slova:demografická statistika, věková struktura, mortalita, smrt výstup v PD... ...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s...

1.1.4 Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

...demografická statistika, pravděpodobná délka života, střední délka života, demografické tabulky, mortal...

1.5.4 Vývoj počtu narozených mimo manželství podle bydliště matky

...demografická statistika, porod,...

1.5.3 Úhrnná plodnost podle pořadí a pravděpodobnost zvětšování rodiny podle bydliště matky

...demografická statistika, plodnost, fertilita, pořadí n...

7.1.1 Celková mortalita; ECHI 1

...demografická statistika, věková struktura, mortalita, s...

7.2.5 Mortalita – onemocnění jater (K70–K77)

7.2.9 Mortalita – onemocnění ledvin (N00–N29)

7.2.7 Mortalita – neurodegenerativní onemocnění (G30–G32)

7.2.6 Mortalita – diabetes mellitus (E10–E14)

7.2.13 Mortalita – ostatní příčiny

7.3.2 Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16); ECHI 5

7.2.11 Mortalita – astma (dg. J45–J46)

7.3.5 Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43); ECHI 8

7.3.17 Mortalita – pády (W00–W19); ECHI 24

7.3.1 Mortalita – infekční a parazitární nemoci (A00–B99); ECHI 2

7.2.10 Mortalita – HIV / AIDS (B20–B24); ECHI 3

7.3.8 Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61); ECHI 11

7.3.6 Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen; ECHI 9

7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)

7.3.16 Mortalita – dopravní nehody (V01–V99); ECHI 23

7.3.18 Mortalita – úmyslné sebepoškození (X60–X84); ECHI 25

7.3.19 Mortalita – napadení (útok) (X85–Y09); ECHI 26

7.2.4 Mortalita – respirační onemocnění (J00–J99)

7.2.8 Mortalita – Alzheimerova nemoc, demence a senilita (G30, F00–F07)

7.3.12 Mortalita – cévní nemoci mozku (I60–I69); ECHI 17

7.3.11 Mortalita – ischemické nemoci srdeční (I20–I25); ECHI 16

7.3.7 Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53); ECHI 10

7.2.2 Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97); ECHI 4

7.3.14 Mortalita – nemoci trávicí soustavy (K00–K93); ECHI 20

7.3.10 Mortalita – poruchy duševní a poruchy chování (F00–F99); ECHI 14

7.2.12 Mortalita – CHOPN (dg. J40–J44, J47)

7.3.3 Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku (C18–C20); ECHI 6

7.3.4 Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32–C34); ECHI 7

7.2.3 Mortalita – úrazy, otravy (S00–T98)

7.3.9 Mortalita – zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81–C96); ECHI 12

7.3.15 Mortalita – nehody (V01–X59); ECHI 22

7.3.13 Mortalita – chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47); ECHI 19

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita – pády (W00–W19)

Mortalita – dopravní nehody (V01–V99)

Mortalita – zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita – zhoubný novotvar prostaty (C61)

Mortalita – zhoubný melanom kůže (C43)

Mortalita – zhoubný novotvar tlustého střeva (C18)

Mortalita cévních nemocí mozku (I60–I69)

Mortalita některých infekčních a parazitárních nemocí (A00–B99)

Mortalita – zhoubný novotvar prsu (C50) u žen

Mortalita nemocí trávicí soustavy (K00–K93)

Mortalita ischemických nemocí srdečních (I20–I25)

Mortalita na srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00-I99)

Mortalita – zhoubné novotvary (C00–C97)

Mortalita – zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)

Mortalita - nehody (V01–X59)

Mortalita onemocnění ledvin (N00–N29)

Mortalita onemocnění jater (K70–K77)

Mortalita – zhoubný novotvar mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)

Mortalita diabetu mellitu (E10–E14)

Mortalita – zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice, průdušky a plíce (C32-C34)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40–J47)

Mortalita respiračních onemocnění (J00–J99)

Mortalita - úrazy a otravy (S00–T98)

Mortalita neurodegenerativních onemocnění (G30–G32)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00–F07)